Quy định đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chủ đề   RSS   
 • #530138 01/10/2019

  Quy định đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh:

  Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh theo quy định Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP bao gồm:

  - Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;

  - Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  - Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

  - Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

  - Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ);

  - Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi)

  2 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh:

  Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh theo quy định Điều 22 Nghị định 86/2014/NĐ-CP, theo đó:

  -  Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.

  Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

  -  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

  -  Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện

  3 Thẩm quyền:

  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định 86/2014/NĐ-CP là Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

   
  1414 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trandothucuyen96@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận