Quy định chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động nghỉ ốm đau?

Chủ đề   RSS   
 • #537489 18/01/2020

  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 88 lần


  Quy định chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động nghỉ ốm đau?

  Về trợ cấp thôi việc, Điều 48 Luật lao động 2012 quy định:

  “Điều 48. Trợ cấp thôi việc

  1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

  2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

  3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

  Ngoài ra, Nội dung này còn được huớng dẫn tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 5, 6, 7 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP.

  Như vậy, người lao động nghỉ ốm đau không thuộc các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật lao động để được hửong trợ cấp thôi việc, trừ khi bạn nghỉ việc  do thỏa thuận với ngừoi lao động hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.  Còn nếu bạn không nghỉ việc thì được huởng trợ cấp ốm đau chứ không phải là trợ cấp thất nghiệp.

   
  3848 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #537500   18/01/2020

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Bổ sung: Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #537812   30/01/2020

  Haitran1995 viết:

  Về trợ cấp thôi việc, Điều 48 Luật lao động 2012 quy định:

  “Điều 48. Trợ cấp thôi việc

  1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

  2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

  3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

  Ngoài ra, Nội dung này còn được huớng dẫn tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP nay được sửa đổi bởi Khoản 5, 6, 7 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP.

  Như vậy, người lao động nghỉ ốm đau không thuộc các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật lao động để được hửong trợ cấp thôi việc, trừ khi bạn nghỉ việc  do thỏa thuận với ngừoi lao động hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.  Còn nếu bạn không nghỉ việc thì được huởng trợ cấp ốm đau chứ không phải là trợ cấp thất nghiệp.

  Trợ cấp thôi việc là khoản trợ cấp mà người sử dụng lao động chi trả cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động thuộc các trường hợp được quy định tương ứng với thời gian làm việc không có tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Mình không rõ ý của bạn là như thế nào khi đề cập đến việc nghỉ ốm đau và chi trả trợ cấp thôi việc ở đây? Nghỉ ốm đau nếu có xác nhận của cơ sở y tế thì sẽ được hưởng chế độ từ cơ quan bảo hiểm, không phải là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động nên đâu liên quan gì đến việc trả trợ cấp thôi việc.

   
  Báo quản trị |  
 • #538105   31/01/2020

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1318)
  Số điểm: 10321
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Chi trả trợ cấp thôi việc và hưởng chế độ ốm đau theo bảo hiểm xã hội là hai việc khác nhau và hình như không có điểm chung, điểm chung duy nhất chắc là việc người lao động có thể hưởng hai chế độ này. Theo mình thì giữa hai vấn đề trên không có mối liên kết có thể dẫn đến việc dễ nhầm lẫn trong thực tế.

   
  Báo quản trị |  
 • #545299   02/05/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1994)
  Số điểm: 14359
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Trường hợp bạn nghỉ ốm đau thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chứ không hưởng trợ cấp thôi việc đâu bạn nhé. Trợ cấp thôi việc được chi trả khi chấm dứt hợp đồng trong một số trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Lao động 2012.

   

   
  Báo quản trị |