Quy định 109/QĐ-TW về công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Chủ đề   RSS   
 • #482462 16/01/2018

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1717 lần


  Quy định 109/QĐ-TW về công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  >>> Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu dành cho cán bộ, đảng viên

  Ngày 03/01/2018, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 109-QĐ/TW về công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, cụ thể Quy định này bổ sung các nội dung chính sau đây:

  1.Nội dung kiểm tra

  Bổ sung nội dung: Các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

  2. Xử lý kết quả kiểm tra

  Bổ sung quy định “Yêu cầu cán bộ, đảng viên được kiểm tra báo cáo việc khắc phục hậu quả, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm nếu có sau kiểm tra.

  Quy định 109-QĐ/TW năm 2018 thay thế Quy định 55-QĐ/TW năm 2012.

   

   
  15786 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận