Quy chế kiểm sát việc quyết định đưa người nghiện từ 12-18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Chủ đề   RSS   
 • #604175 21/07/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2226)
  Số điểm: 77819
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1640 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Quy chế kiểm sát việc quyết định đưa người nghiện từ 12-18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  Ngày 18/7/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành Quyết định 255/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  Quy chế quy định về hoạt động kiểm sát việc Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  (1) Đối tượng kiểm sát bao gồm những ai?

  Đối tượng kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của các chủ thể sau:

  -  Tòa án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án;

  - Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (người bị đề nghị); cha mẹ hoặc người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị đề nghị;

  - Cơ quan đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong quá trình Tòa án thụ lý, giải quyết vụ việc.

  Xem và tải Quyết định 255/QĐ-VKSTC 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/21/quyet-dinh-255-qd-vkstc-2023-dua-nguoi-nghien-ma-tuy-tu-du-12-18-tuoi-vao-co-so-cai-nghien.pdf

  (2) Phạm vi kiểm sát của việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

  Theo quy chế việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc bắt đầu từ khi Viện kiểm sát nhận được thông báo thụ lý hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đến khi có quyết định giải quyết của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của Pháp lệnh 01/2022/ƯBTVQH15 ngày 24/3/2022 cùa ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ dù 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  (3) Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát là gì?

  Khi kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Viện kiểm sát có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

  - Kiểm sát việc thụ lý hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  -  Kiểm sát việc yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ;

  - Kiểm sát việc mở phiên họp, hoãn phiên họp xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị quyết định của Tòa án trong việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  - Nghiên cứu hồ sơ vụ việc;

  - Tham gia phiên họp xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị quyết định của Tòa án trong việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên họp; tham gia tranh luận trong trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị; phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát tại phiên họp;

  - Kiểm sát quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quyết định đưa hoặc không đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  - Kiểm sát việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị quyết định của Tòa án trong việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  - Thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định pháp luật;

  - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  Xem chi tiết tại Quyết định 255/QĐ-VKSTC ngày 18/7/2023.

  Xem và tải Quyết định 255/QĐ-VKSTC 

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/21/quyet-dinh-255-qd-vkstc-2023-dua-nguoi-nghien-ma-tuy-tu-du-12-18-tuoi-vao-co-so-cai-nghien.pdf

   
  317 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận