Phụ cấp xăng xe cho NLĐ có tính vào thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #592274 09/10/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2173)
  Số điểm: 75694
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1608 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Phụ cấp xăng xe cho NLĐ có tính vào thuế TNCN không?

  Hiện nay, người lao động quan tâm nhiều hơn về quyền và lợi ích của mình trong quá trình lao động. Theo đó, phần lớn người lao động và người sử dụng lao động thắc mắc về khoản tiền phụ cấp xăng xe của mình liệu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Bài viết sẽ giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc này.

   

  Thuế thu nhập cá nhân là gì?

   

  Khái niệm cụ thể về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) chưa xuất hiện trong các văn bản Pháp luật của Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, dựa trên Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (Sửa đổi, bổ sung trong năm 2018) cũng như một số nghị định, thông tư hướng dẫn, có thể hiểu:

   

  Thuế TNCN là thuế trực thu, nghĩa là được tính căn cứ dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính miễn thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản, hướng dẫn liên quan.

   

  Thuế này thu vào một số khoản thu nhập cao chính đáng của cá nhân nhằm thực hiện việc điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, góp phần thực hiện công bằng xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

   

  phu-cap-xang-xe-co-tinh-thue-tncn

   

  Phụ cấp xăng xe có phải đóng thuế TNCN không?

   

  Theo khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động thuộc thu nhập chịu thuế theo quy định.

   

  Đồng thời, theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm:

  - Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

  - Các khoản phụ cấp, trợ cấp (trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013).

  ...

  - Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức…

   

  Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước....

   

  Như vậy phụ cấp xăng xe là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Vì các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do doanh nghiệp trả mà người lao động được hưởng dưới mọi hình thức đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân. 

   

  Ngoài ra các quy định về các khoản phụ cấp, hỗ trợ được miễn thuế thu nhập cá nhân cũng không có nói đến khoản phụ cấp xăng xe được miễn thuế thu nhập cá nhân. Nếu là khoản hỗ trợ xăng xe, đi lại trong quá trình đi công tác đây là công tác phí thì được miễn thuế thu nhập cá nhân nhưng phải theo mức quy định của Doanh nghiệp theo khoản 2.9 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

   

  Ngoài ra tại Công văn 2192/TCT-TNDN ngày 25/5/2017 của tổng cục thuế trả lời: Trường hợp doanh nghiệp trả khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân chịu thuế.

   

  Đồng thời, Công văn 79557/CT-TTHT ngày 03/12/2018 cũng quy định về khoản phụ cấp tiền thuê nhà, xăng xe, phụ cấp chuyên cần: Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

   

  Như vậy, phụ cấp xăng xe là khoản chịu thuế TNCN. Vì các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do doanh nghiệp trả mà người lao động được hưởng dưới mọi hình thức đều phải chịu thuế TNCN. 

   

  Phụ cấp này được quy định phải chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Điều này đảm bảo thực hiện nghĩa vụ của người lao động đối với các giá trị lợi ích, thu nhập nhận về trong hoạt động nghề nghiệp.

   

  Ngoài ra các quy định về các khoản phụ cấp, hỗ trợ được miễn thuế TNCN cũng không nói đến khoản phụ cấp xăng xe có được miễn thuế TNCN. Miễn thuế có thể được xác định trong hoạt động của doanh nghiệp nếu đảm bảo các quy định của pháp luật liên quan.

   

  Còn đối với người lao động, nếu nhận được các phụ cấp này, họ phải đóng thuế theo quy định. Đây là nghĩa vụ phải tuân thủ với các thu nhập khác ngoài tiền công, tiền lương.

   
  12153 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592278   09/10/2022

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Phụ cấp xăng xe cho NLĐ có tính vào thuế TNCN không?

  Cảm ơn những thông tin bạn đã chia sẻ, mình xin bổ sung như sau: Phụ cấp xăng xe, điện thoại là các khoản được nhiều người quan tâm khi trúng tuyển vào công ty, đặc biệt là tại các doanh nghiệp đòi hỏi nhiều đến việc sử dụng điện thoại và di chuyển bằng phương tiện cá nhân. Thông thường thì nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh… được hỗ trợ các khoản phụ cấp này.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenthikimdung2000 vì bài viết hữu ích
  minhdan23 (10/03/2023) Sarah98 (11/08/2023)
 • #592310   10/10/2022

  phantrungnghia99
  phantrungnghia99
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:27/02/2022
  Tổng số bài viết (459)
  Số điểm: 4650
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 64 lần


  Phụ cấp xăng xe cho NLĐ có tính vào thuế TNCN không?

  Cảm ơn những chia sẻ của tác giả, 
  Căn cứ các quy định trên, phụ cấp xăng xe là khoản chịu thuế TNCN. Vì các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do doanh nghiệp trả mà người lao động được hưởng dưới mọi hình thức đều phải chịu thuế TNCN
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phantrungnghia99 vì bài viết hữu ích
  Sarah98 (11/08/2023)
 • #592787   26/10/2022

  Phụ cấp xăng xe cho NLĐ có tính vào thuế TNCN không?

  Đối với đề này, mình có tìm được một số công văn của cục thuế TP. HCM và TP. Hà Nội, mong bạn tham khảo thêm

  Công văn số 6608/CT-TTHT ngày 06/7/2018 của Cục Thuế TP. HCM:

  "Căn cứ các quy định trên, trường hợp theo Bà trình bày Công ty có khoán chi tiền điện thoại, xăng xe cho người lao động, nếu mức khoán chi này thực hiện theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Công ty thì khoản khoán chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. -> Khi chi tiền Công ty lập chứng từ chi." 

  Công văn số 91776/CT-TTHT ngày 09/12/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội:

  “Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vật liệu Tiên tiến Desam có cơ cấu trả thu nhập cho người lao động hàng tháng bao gồm tiền điện thoại và tiền xăng xe (được quy định trong quy chế của Công ty, hợp đồng lao động và chi tiết trong bảng lương) thì công ty được tính các khoản chi này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

  Công văn số 8771/CT-TTHT ngày 19/8/2019 của Cục Thuế TP. HCM:

  “Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty, trường hợp Công ty theo trình bày có khoán chi cố định hàng tháng cho người lao động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, được quy định tại quy chế của Công ty hoặc trong hợp đồng lao động thì: 

  - Về thuế TNCN: các khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí cho người lao động thực tế đi công tác, điện thoại phù hợp theo quy định tại Điểm đ.4 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2014/TT-BTC thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Đối với tiền xăng xe thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

  - Về thuế TNDN: các khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, tiền xăng xe nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.”

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn huy.tran3089@gmail.com vì bài viết hữu ích
  huynhthiyennhi.davn@gmail.com (07/06/2023) Sarah98 (11/08/2023)
 • #592876   28/10/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Phụ cấp xăng xe cho NLĐ có tính vào thuế TNCN không?

  Phụ cấp xăng xe được hiểu là khoản tiền cố định công ty hỗ trợ tiền xăng – đi lại cho công nhân, người lao động nhằm chia sẻ bớt một phần chi phí phải chi cho các khoản sinh hoạt thiết yếu của họ. Nhiều người lao động, người sử dụng lao động thường thắc mắc khoản tiền phụ cấp xăng xe có phải tính thuế TNCN hay không. Do đó, rất cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả đã chia sẻ đến cho mọi người.

   
  Báo quản trị |