Phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #405513 06/11/2015

  lengan88hcm

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp

  Kinh thưa luật sư

  Công ty tôi hiện tại đang thuê 1 căn nhà 5 tầng lầu và 1 tầng hầm, diện tích mỗi tầng khoảng 60m2.

  Lúc đầu thuê nhà, chủ nhà hoàn toàn không lắp bất kỳ 1 phương tiện gì về PCCC.

  Khi chúng tôi thuê lại có ghi trong hợp đồng thuê nhà là mục đích thuê làm văn phòng, có lắp 1 vài thiết bị PCCC

  Nay công an PCCC xuống kiểm tra, luật sư cho tôi hỏi

  1. trách nhiệm PCCC này thuộc về ai?

  2. nếu phải làm giấy tờ về PCCC thì chúng tôi chỉ làm những giấy tờ nào?

  Cám ơn luật sư

   
  30340 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #447062   20/02/2017

  clevietkimlaw4
  clevietkimlaw4
  Top 500
  Female
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/12/2016
  Tổng số bài viết (153)
  Số điểm: 876
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 28 lần


  Chào bạn, 

  Với câu hỏi của bạn, tôi xin được góp ý trao đổi lại với bạn một số vấn đề như sau:

  1. Về trách nhiệm phòng cháy chữa cháy

  Theo quy định về trách nhiệm phòng cháy chữa cháy quy định trong Luật phòng cháy chữa cháy thì:

  "Điều 5. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy

  1. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  2. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe có trách nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu.

  3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

  a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; thành lập, duy trì hoạt động đội phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

  b) Ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa cháy;

  c) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng cháy và chữa cháy;

  d) Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, sử dụng kinh phí phòng cháy và chữa cháy đúng mục đích; trang bị và duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy; bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra;

  đ) Thực hiện nhiệm vụ khác về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

  3a. Chủ hộ gia đình có trách nhiệm:

  a) Đôn đốc, nhắc nhở thành viên trong gia đình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

  b) Thường xuyên kiểm tra phát hiện và khắc phục kịp thời nguy cơ gây cháy, nổ;

  c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức và hộ gia đình khác trong việc bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn chất dễ gây cháy, nổ.

  3b. Cá nhân có trách nhiệm:

  a) Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của người hoặc cơ quan có thẩm quyền;

  b) Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông dụng;

  c) Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy;

  d) Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

  đ) Thực hiện quy định khác có liên quan đến trách nhiệm cá nhân trong Luật này

  4. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy."

   

  2. Về thủ tục

  Trụ sở làm việc của doanh nghiệp thuộc diện phải thông báo với cơ qua cảnh sát PCCC về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng quy định tại phụ lục III Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

  Thủ tục thông báo quy đinh tại Thông tư 66/2014/TT-BCA được thực hiện như sau:

  "Điều 9. Thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

  1. Đối với cơ sở quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới phải có văn bản thông báo với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC06); đồng thời, gửi kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Khoản 1 Điều 7 và Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP.

  2. Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới thuộc đối tượng phải thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này khi cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng thì trước khi đưa vào hoạt động, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới phải có văn bản thông báo như lần đầu với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

  3. Văn bản thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy địa phương nơi trực tiếp quản lý cơ sở, phương tiện.

  4. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện việc quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới sau khi nhận được văn bản thông báo."

  Khoản 1, Điều 7, Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định:

  "Điều 7. Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở

  1. Cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

  a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

  b) Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.

  c) Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

  d) Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

  đ) Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

  e) Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định này.

  g) Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an.

  h) Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này."

  Trên đây là một số thông tin liên quan đến vấn đề bạn đang thắc mắc. Rất cảm ơn câu hỏi của bạn.

  Chuyên viên tư vấn Hoàng Thi Quỳnh Trang

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP - ĐẦU TƯ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |  
 • #449206   10/03/2017

  giaphattran
  giaphattran
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/10/2015
  Tổng số bài viết (167)
  Số điểm: 901
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 15 lần


  Chào bạn, Luật Gia Phát xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

  Đối với trường hợp bạn nêu ra thì căn nhà 05 tầng lầu và 01 tầng hầm mà công ty bạn đang thuê nằm trong danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Do vậy, địa chỉ mà công ty bạn đang thuê này phải đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:

  + Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở. 

  + Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở. 
  + Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy
  + Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 
  + Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 
  + Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  + Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp.
  + Có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.
  + Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

  Bên cạnh đó, khoản 1, Điều 5, Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 (sửa đổi và bổ sung năm 2013) quy định như sau: "Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Như vậy, khi công ty bạn thuê địa điểm nêu trên, công ty bạn phải có trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy, cụ thể là tuân thủ đầy đủ các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy nêu trên. Còn về hợp đồng thuê nhà ký giữa công ty bạn và chủ sở hữu nhà, đây là sự thỏa thuận giữa các bên, các điều khoản và nội dung trong hợp đồng được các bên công nhận và đồng ý giao kết. Do vậy, Luật Gia Phát không đề cập nữa.

  Trên đây là trả lời của Luật Gia Phát, trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay chưa rõ điểm nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp kịp thời.

   
  Báo quản trị |  
 • #573791   21/07/2021

  td.tokushin@gmail.com
  td.tokushin@gmail.com

  Sơ sinh


  Tham gia:Cách đây vài giây
  Tổng số bài viết (0)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kinh thưa luật sư
   
  Công ty tôi hiện tại đang thuê 1 căn nhà 6 tầng lầu , diện tích sàn khoảng 75m2.
   
  Hiện chúng tôi đang muốn tìm hiểu về PCCC. Vậy nhờ luật sư tư vấn cho tôi.
   
  Nay công an PCCC xuống kiểm tra, luật sư cho tôi hỏi
   
  1.Có quy định gì về PCCC đối với công ty tôi
   
  2. Công ty tôi cần phải chuẩn bị giấy tờ cũng như thiết bị gì để đảm bảo về an toàn PCCC theo quy định
   
  Cám ơn luật sư
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn td.tokushin@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/07/2021)