Phí cưỡng chế thi hành quyết định phá dỡ nhà do ai chịu?

Chủ đề   RSS   
 • #584834 31/05/2022

  Phí cưỡng chế thi hành quyết định phá dỡ nhà do ai chịu?

  Căn cứ Điều 95 Luật Nhà ở 2014 quy định về việc cưỡng chế phá dỡ nhà ở như sau:

  1. Trường hợp nhà ở phải phá dỡ theo quy định tại Điều 92 của Luật này mà chủ sở hữu nhà ở, chủ đầu tư công trình hoặc người đang quản lý, sử dụng không tự nguyện thực hiện việc phá dỡ nhà ở thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở.

  2. Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như sau:

  a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà ở để thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật này, phá dỡ nhà ở riêng lẻ quy định tại các khoản 1, 4 và 5 Điều 92 của Luật này;

  b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà chung cư quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 92 của Luật này.

  3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức cưỡng chế phá dỡ nhà ở theo quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở quy định tại khoản 2 Điều này.

  4. Kinh phí cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như sau:

  a) Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà ở hoặc chủ đầu tư công trình phải chịu chi phí cưỡng chế phá dỡ và các chi phí có liên quan đến việc phá dỡ;

  b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở, người đang quản lý, sử dụng nhà ở, chủ đầu tư công trình không chi trả thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp cưỡng chế tài sản để bảo đảm kinh phí cho việc phá dỡ.

  Như vậy, theo quy định hiện hành thì chi phí cưỡng chế phá dỡ nhà sẽ do chủ sở hữu nhà ở người đang quản lý, sử dụng nhà ở hoặc chủ đầu tư công trình. Do đó, chủ sở hữu nhà sẽ phải chịu chi phí này. Trong trường hợp chủ sở hữu không chịu chi trả thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp cưỡng chế tài sản.

   
  300 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận