Phát hành trái phiếu cần những điều kiện gì?

Chủ đề   RSS   
 • #562147 04/11/2020

  Phát hành trái phiếu cần những điều kiện gì?

  Trái phiếu “công cụ” huy động vốn hiệu quả của doanh nghiệp, đang dần hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động mua bán loại chứng khoán này vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thiếu tính minh bạch. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế đó, Chính phủ bổ sung quy định mới nghiêm ngặt hơn về phát hành trái phiếu doanh nghiệp bằng Nghị định 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/09/2020. Vì vậy để phát hành trái phiếu ra công chúng doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Đã hoạt động ít nhất 1 năm kể từ khi thành lập, nhằm cho thấy công ty tồn tại và vận hành ổn định trước khi vay tiền;

  2. Có báo cáo tài chính năm đã kiểm toán gần nhất, trả hết nợ trái phiếu trong ba năm liền trước và đáp ứng tỉ lệ an toàn tài chính tùy theo luật chuyên ngành phù hợp. Điều này nhằm đảm bảo độ đáng tin cậy về mặt tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

  3. Chỉ phát hành cho tối đa 99 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp) và không chào bán qua phương tiện thông tin đại chúng. Bởi điều ngược lại được xem là chào bán ra công chúng – một phương thức huy động vốn khác theo pháp luật chứng khoán.

  4. Phương án phát hành phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  5. Kí hợp đồng với tổ chức tư vấn cung cấp dịch vụ rà soát sự đáp ứng các điều kiện phát hành trái phiếu trước khi nộp hồ sơ cho nhà nước. Tiếng nói của đơn vị giúp tăng chất lượng và tính tuân thủ của hồ sơ.

  6. Đảm bảo nợ của công ty sau phát hành trái phiếu (kể cả số nợ dự kiến phát hành) không được quá 05 lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quý gần nhất. Điều này nhằm hạn chế số nợ quá lớn để giảm bớt nguy cơ vỡ nợ cho doanh nghiệp;

  7. Hoàn tất bán trái phiếu trong 90 ngày từ ngày công bố thông tin. Thời hạn này đảm bảo công ty đáp ứng các điều kiện phát hành trong suốt thời gian mua bán trái phiếu.

  8. Thực hiện tối đa 2 đợt chào bán/năm. Tương tự điều kiện (vi), điều này nhằm hạn chế số nợ và đảm bảo khả năng trả nợ của doanh nghiệp, giúp bảo vệ nhà đầu tư trái phiếu.

  Có thể thấy, doanh nghiệp mong muốn huy động vốn bằng trái phiếu phải chịu nhiều ràng buộc hơn, nhất là về tiềm lực tài chính (thêm điều kiện từ 5 đến 8). Doanh nghiệp cần cập nhật thông tin về Nghị định 81 để đảm bảo sự tuân thủ trong hoạt động phát hành loại chứng khoán này.

   

   
   
  871 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận