Pháp lý về đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền

Chủ đề   RSS   
 • #544886 30/04/2020

  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 88 lần


  Pháp lý về đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền

  Về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền, Điều 569 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

  “Điều 569. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền

  1. Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

  Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

  2. Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có.

  Như vậy, cần xác định hợp đồng ủy quyền này là hợp đồng có thù lao hay không có thù lao để xác định phương thức đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nếu là hợp đồng có thù lao bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại. Do đó, cần cân nhắc việc chấm dứt đối với hợp đồng ủy quyền nay và phải được thực hiện bằng văn bản.

  Nếu là hợp đồng ủy quyền không có thù lao, bên ủy quyền được phép chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền bất cứ lúc nào nhưng phải báo truớc cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý. Pháp luật không quy định thời gian hợp lý chính xác là bao lâu, tùy theo tính chất công việc được ủy quyền.

   
  1229 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận