Phân biệt tiêu chuẩn Thẩm phán, chức năng của TAND tối cao, TAND cấp cao

Chủ đề   RSS   
 • #549033 13/06/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Phân biệt tiêu chuẩn Thẩm phán, chức năng của TAND tối cao, TAND cấp cao

  Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

  Tổ chức Tòa án nhân dân gồm:

  1. Tòa án nhân dân tối cao.

  2. Tòa án nhân dân cấp cao.

  3. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  4. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

  5. Tòa án quân sự.

  Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 nội dung dưới đây sẽ phân biệt chức năng của TAND tối cao và cấp cao đồng thời nêu ra tiêu chuẩn cụ thể của Thẩm phán để được làm việc trong 2 cơ quan này.

   

  Tòa án nhân dân tối cao

  Tòa án nhân dân cấp cao

  Bản chất

  Là cơ quan xét xử cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Là cơ quan xét xử cấp thứ 3 từ dưới lên trong hệ thống xét xử 4 cấp của Tòa án nhân dân Việt Nam

  Nhiệm vụ

  - Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của các Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

   

  - Giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác, trừ trường hợp do luật định.

   

  - Tổng kết thực tiễn xét xử của các Tòa án, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

   

  - Đào tạo; bồi dưỡng Thẩm phán, Hội thẩm, các chức danh khác của Tòa án nhân dân.

   

  - Quản lý các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự về tổ chức theo quy định của Luật này và các luật có liên quan, bảo đảm độc lập giữa các Tòa án.

   

   

  - Trình Quốc hội dự án luật, dự thảo nghị quyết; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết theo quy định của luật.

   

  - Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

   

  -  Giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

   

  Tiêu chuẩn của thẩm phán

  Tiêu chuẩn chung:

  - Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.

  - Có trình độ cử nhân luật trở lên.

  - Đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử.

  - Có thời gian làm công tác thực tiễn pháp luật.

  - Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

   

  - Đã là Thẩm phán cao cấp từ đủ 05 năm trở lên;

   

  - Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của luật tố tụng.

   

  *** Người không công tác tại các Tòa án nhưng giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan, tổ chức trung ương, am hiểu sâu sắc về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao hoặc là những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành về pháp luật, giữ chức vụ quan trọng trong các cơ quan, tổ chức và có uy tín cao trong xã hội, có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của luật tố tụng thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

   

  Nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp thuộc Tòa án quân sự:

  a) Đã là Thẩm phán trung cấp từ đủ 05 năm trở lên;

  b) Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao, của Tòa án quân sự trung ương theo quy định của luật tố tụng;

  c) Đã trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp.

   

  Trường hợp do nhu cầu cán bộ của Tòa án nhân dân, người chưa là Thẩm phán trung cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sau đây thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp; nếu là sỹ quan quân đội tại ngũ thì có thể được tuyển chọn, bổ nhiệm làm Thẩm phán cao cấp thuộc Tòa án quân sự:

  a) Có đủ tiêu chuẩn chung

  b) Đã có thời gian làm công tác pháp luật từ 18 năm trở lên;

  c) Có năng lực xét xử những vụ án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp cao, Tòa án quân sự trung ương theo quy định của luật tố tụng;

  d) Đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn vào ngạch Thẩm phán cao cấp.

   

   

   
  2614 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  admin (15/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận