Phân biệt "Tha tù trước thời hạn" , "đặc xá" và "đại xá"

Chủ đề   RSS   
 • #506687 05/11/2018

  lanbkd
  Top 150
  Female
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/08/2017
  Tổng số bài viết (518)
  Số điểm: 8260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 487 lần


  Phân biệt "Tha tù trước thời hạn" , "đặc xá" và "đại xá"

  Phân biệt

  TIÊU CHÍ

  THA TÙ TRƯỚC THƠI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN

  ĐẠI XÁ

  ĐẶC XÁ

  Cơ sở pháp lý


  - Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP.

  - Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017.

   

  - Chưa có văn bản quy định cụ thể, chi tiết.


  - Luật đặc xá 2007

  Khái niệm

   

  Là biện pháp được Tòa án áp dụng đối với người đang chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật hình sự, xét thấy không cần buộc họ phải tiếp tục chấp hành án phạt tù tại sơ sở giam giữ.

  Là sự khoan hồng của Nhà nước do Quốc hội quyết định nhằm tha tội hoàn toàntriệt để cho một số loại tội phạm nhất định đối với hàng loạt người phạm tội nhân sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước.

   

  Là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

   

  Bản chất

  Bản chất vẫn là người đang chấp hành án, chỉ thay đổi hình thức từ chấp hành án trong các cơ sở giam giữ sang chấp hành tại cộng đồng xã hội nhưng phải tuân thủ một số điều kiện nhất định trong một thời gian gọi là thời gian thử thách.

  Nếu trong thời gian thử thách mà người phạm tội vi phạm các điều kiện đặt ra thì có thể buộc người đó phải chấp hành nốt thời hạn còn lại của hình phạt tù trong trại giam.

  Đây là điểm khác biệt của tha tù trước thời hạn có điều kiện so với quy định về đại xá và đặc xá.

  Tha, miễn hoàn toàn trách nhiệm hình sự (coi như không phạm tội) ngay từ thời điểm có quyết định đại xá mà không cần thêm bất kỳ thời gian thử thách nào.

   

  Tha tù trước thời hạn (giảm án) cho phạm nhân nào đó, ví dụ như: giảm án từ 10 năm tù giam xuống còn 5 năm; giảm án tử hình xuống án tù chung thân… mà không cần thêm bất kỳ thời gian thử thách nào.

   

  - Đều là biện pháp khoan hồng của nhà nước đối với người phạm tội nhưng đại xá có ý nghĩa chính trị to lớn hơn so với đặc xá.

  - Ngược lại, chế định đặc xá nhằm khuyến khích người phạm tội lập công chuộc tội, chứng tỏ khả năng cải tạo tốt, nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng, trở thành con người có ích cho xã hội. Ý nghĩa chính trị của đặc xá tuy có hạn chế hơn so với đại xá nhưng đáp kịp thời yêu cầu thực tiễn trong hoạt động đối nội và đối ngoại của Nhà nước ta.

  Đối tượng áp dụng

   

  Người phạm tội đang trong giai đoạn thi hành án phạt tù (người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân).

  Người phạm tội trong bất cứ giai đoạn nào, từ điều tra, truy tố, xét xử đến thi hành án.

   

   

  Người phạm tội đang trong giai đoạn thi hành án phạt tù (người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân).

  Thời điểm thực hiện

   

  Bất kỳ thời điểm nào phạm nhân đáp ứng điều kiện luật định và được cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền đề nghị Tòa án raquyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

  - Không cụ thể.

  - Quyết định đại xá được đưa ra trong phiên họp Quốc hội, lấy ý kiến của các đại biểu quốc hội, thường vào những dịp quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước.

   

  - Nhân dịp sự kiện trọng đại về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có ý nghĩa lớn về đối nội, đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước;

   - Ngày lễ Quốc khánh 2/9 hoặc các ngày lễ khác gắn với những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước;

   - Khi xét thấy cần thiết, Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định về đặc xá.

   

  Phạm vi áp dụng

  Áp dụng cho người phạm tội cụ thể theo tình hình thực tiễn. Phải đáp ứng một số điều kiện mới được được cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền đề nghị Tòa án raquyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

   

  Chỉ loại trừ đối với một số tội phạm nguy hiểm mà nếu đại xá sẽ ảnh hưởng lớn đến trật tự xã hội và an ninh quốc gia.

  Hàng loạt người đã thực hiện hành vi được xác định trong quyết định đại xá sẽ được tha, miễn trách nhiệm hình sự. Điều đó có nghĩa đại xá được thi hành rộng rãi.

  Do vậy, phạm vi của đại xá rộng hơn so với đặc xá.

  Áp dụng với trường hợp người phạm tội cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tiễn Chủ tịch nước đưa ra tiêu chuẩn của từng đợt đặc xá, dựa vào đó người đang chấp hành hình phạt tù làm đơn xin được xét đặc xá hoặc cơ quan tổ chức hữu quan đề nghị lập thành danh sách cụ thể trình Chủ tịch nước quyết định..

  Điều kiện hưởng

  Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Phạm tội lần đầu;

  - Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

  - Có nơi cư trú rõ ràng;

  - Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí;

  -  Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

  Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn;

  - Không thuộc một trong các trường hợp không áp dụng chế định tha tù trước thời hạn theo trong một số trường hợp luật ddinhjj.

   

   

  Căn cứ vào tình hình kinh tế chính trị cũng như diễn biến tội phạm trong từng thời kỳ mà Quốc hội quyết định đại xá cho những hành vi phạm tội hay loại tội phạm nào.

  Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành hình phạt tù được đề nghị đặc xá phải có đủ các điều kiện sau đây:

  - Chấp hành tốt quy chế, nội quy của trại giam, trại tạm giam; tích cực học tập, lao động; trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên; khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

  - Đã chấp hành hình phạt tù được một thời gian do Chủ tịch nước quyết định nhưng ít nhất là một phần ba thời gian đối với hình phạt tù có thời hạn, nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành hình phạt tù; ít nhất là mười bốn năm đối với hình phạt tù chung thân;

  - Đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm về tham nhũng hoặc một số tội phạm khác được Chủ tịch nước quyết định trong mỗi lần đặc xá thì phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác.

  ….

  Thẩm quyền quyết định

  Tòa án

  Quốc hội

  Chủ tịch nước

  Hậu quả pháp lý

   

  - Được miễn chấp hành hình phạt tù còn lại

  - Không được xóa án tích ngay và vẫn có tiền án trong lý lịch tư pháp.

   

  Người được đại xá sẽ là người không có tội và cũng sẽ không có án tích trong lý lịch tư pháp của mình.

  Đối với hành vi phạm tội được đại xá thì dù đang ở trong giai đoạn nào từ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đều được tha tội hoàn toàn, có nghĩa sẽ được trả tự do ngay, phục hồi toàn bộ quyền công dân và được coi như không phạm tội.

   

   

  Được miễn chấp hành hình phạt còn lại nhưng không được xóa án tích ngay và vẫn có tiền án trong lý lịch tư pháp.

  Thời gian tính để xóa án tích cho những người được đặc xá theo quy định của Bộ luật hình sự bắt đầu từ thời điểm được đặc xá.

   

   
  5062 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lanbkd vì bài viết hữu ích
  tientaetae (05/11/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536122   30/12/2019

  Phân biệt đặc xá, đại xá và tha tù trước thời hạn có điều kiện:
   
  * Về thẩm quyền:
   
  - Thẩm quyền quyết định đặc xá thuộc về Chủ tịch nước (khoản 3 Điều 88 Hiến pháp năm 2013, Điều 8 Luật đặc xá năm 2018).
   
  - Thẩm quyền quyết định đại xá thuộc về Quốc hội (khoản 11 Điều 70 Hiến pháp năm 2013).
   
  - Thẩm quyền quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện thuộc về Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, trên cơ sở đề nghị của Trại giam; Trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.
   
  * Về đối tượng:
   
  - Đối tượng được đặc xá là người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành hình phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đặc xá, Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước đối với từng đợt đặc xá.
   
  Trong trường hợp đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của Nhà nước, Chủ tịch nước quyết định đặc xá đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đang chấp hành hình phạt tù, người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù mà không phụ thuộc vào các điều kiện được đề nghị đặc xá.
   
   - Đối tượng được đại xá là người phạm tội thực hiện các hành vi nêu trong văn bản đại xá, đang trong giai đoạn bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
   
  - Đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện phải là người đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 66, 106 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
   
  * Về thời điểm
   
  - Thời điểm đặc xá: Chủ tịch nước quyết định về đặc xá nhân dịp sự kiện trọng đại về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có ý nghĩa lớn về đối nội, đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước; ngày lễ Quốc khánh 2/9 hoặc các ngày lễ khác gắn với những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước; xét thấy cần thiết, Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định về đặc xá. 
   
  Trong trường hợp đặc biệt, Chủ tịch nước quyết định đặc xá đối với người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đang chấp hành hình phạt tù, người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù mà không phụ thuộc vào thời điểm đặc xá nêu trên.
   
  - Thời điểm đại xá: Không có quy định cụ thể, việc đại xá do Quốc Hội quyết định.
   
  - Thời điểm tha tù trước thời hạn có điều kiện: Việc rà soát, lập hồ sơ xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 đối với phạm nhân đủ điều kiện sau khi đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù Quý I, trước ngày 15 tháng 8 đối với phạm nhân đủ điều kiện sau khi đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù 06 tháng và trước ngày 31 tháng 12 đối với phạm nhân đủ điều kiện sau khi đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù năm để đề nghị Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định. Với quy định này có thể hiểu việc đề nghị, xem xét và quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện được tiến hành 03 đợt trong năm.
   
  * Về hậu quả pháp lý:
   
  - Người được đặc xá không phải chấp hành hình phạt tù còn lại. Họ chỉ phải tiếp tục chấp hành các hình phạt bổ sung theo bản án của Tòa án (nếu có). Người được đại xá vẫn là người có án tích và việc xóa án tích đối với họ thực hiện theo quy định của BLHS.
   
  - Người đã được đại xá được coi như không phạm tội và họ sẽ không có án tích.
   
  - Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện là người chưa chấp hành xong hình phạt tù. Họ được thay đổi từ chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ sang hình thức giao cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cấp quân khu, chính quyền xã, phường, thị trấn giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án phạt tù còn lại.
   
  Trong thời gian thử thách, nếu người được tha tù trước thời hạn có điều kiện không vi phạm các quy  định tại khoản 4 Điều 66 của BLHS thì khi hết thời gian thử thách, họ sẽ được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù. Nếu họ vi phạm nghĩa vụ thì Tòa án đã ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện có thể hủy bỏ quyết định này và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành (Điều 368 BLTTHS năm 2015).
   
  Báo quản trị |  
 • #558100   19/09/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (766)
  Số điểm: 5145
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  Điêu kiện áp dụng tha tù trước thời hạn (Khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017):

  Người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:

  + Phạm tội lần đầu;

  + Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;

  + Có nơi cư trú rõ ràng;

  + Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí;

  + Đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn.

  Trường hợp người phạm tội là người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, người đủ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì phải chấp hành được ít nhất là một phần ba mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 12 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn;

  + Không thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại khoản 2 Điều này.

   
  Báo quản trị |  
 • #558138   20/09/2020

  hongphuongtg98
  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  :Phân biệt "Tha tù trước thời hạn" , "đặc xá" và "đại xá"

  Cảm ơn bài biết của bạn. Rất chi tiết, giúp mình phân biệt được ba khái niệm hay được nhắc tới, nhưng lại chưa hiểu đúng theo quy định của pháp luật

   
  Báo quản trị |  
 • #558149   20/09/2020

  TranThao0902
  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 17 lần


  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. 3 khái niệm này rất dễ nhầm lẫn nhưng có thể thấy đây là 3 khái niệm hoàn toàn khác nhau: từ đối tượng, phạm vi điều kiện áp dụng vfa hậu quả pháp lý. 
   
  Báo quản trị |  
 • #572855   28/06/2021

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (766)
  Số điểm: 5145
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  Theo quy định hiện hành thì đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

   
  Báo quản trị |