Phân biệt chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #518280 16/05/2019

  ph_ngoc
  Top 500


  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2017
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1608
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 77 lần


  Phân biệt chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

  Phân biệt chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

  Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

  Vậy chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp có gì khác nhau? 

  Tiêu chí

  Chia doanh nghiệp

  Tách doanh nghiệp

  Hợp nhất doanh nghiệp

  Sáp nhập doanh nghiệp

  Khái niệm

  Là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chia thành hai hoặc nhiều công ty mới.

  Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tách thành một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới.

  Hai hay một số công ty hợp nhất thành một công ty mới.

  Một hoặc một số công ty sáp nhập vào một công ty khác.

  Hình thức

  Chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

  Chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới.

  Các doanh nghiệp mang tài sản, quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích hợp pháp của mình góp chung lại thành lập 1 doanh nghiệp mới

  Các doanh nghiệp bị sáp nhập mang toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình chuyển sang cho doanh nghiệp nhận sáp nhập.

  Hệ quả pháp lý

  Công ty bị chia chấm dứt tồn tại, hình thành nên hai hay nhiều công ty mới.

  Công ty bị tách vẫn tồn tại sau khi hình thành nên công ty mới.

  Tạo ra một doanh nghiệp mới  và chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất.

  Chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp bị sáp nhập và giữ nguyên sự tồn tại của doanh nghiệp nhận sáp nhập.

  Cơ sở pháp lý

  Điều 192 Luật Doanh nghiệp.

  Điều 193 Luật Doanh nghiệp.

  Điều 194 Luật Doanh nghiệp.

  Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

   

   

   
  41393 | Báo quản trị |  
  5 thành viên cảm ơn ph_ngoc vì bài viết hữu ích
  huminhh (30/06/2021) Ngocmaiii (19/10/2019) thoangnet (18/05/2019) hidrotet (16/05/2019) MMaiNNguyen (16/05/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận