Phân biệt Chi bổ sung có mục tiêu và chi bổ sung cân đối ngân sách

Chủ đề   RSS   
 • #449776 17/03/2017

  Gagagirl

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/05/2016
  Tổng số bài viết (65)
  Số điểm: 415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 29 lần


  Phân biệt Chi bổ sung có mục tiêu và chi bổ sung cân đối ngân sách

  Tiêu chí

  Chi bổ sung có mục tiêu

  Chi bổ sung cân đối ngân sách

  Khái niệm

  Khoản 21, Điều 4 Luật NSNN 2015

  21. Số bổ sung có mục tiêu là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới để hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ cụ thể.

  Khoản 20, Điều 4, Luật NSNN 2015

  20. Số bổ sung cân đối ngân sách là khoản ngân sách cấp trên bổ sung cho ngân sách cấp dưới nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối ngân sách cấp mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Bản chất khoản chi

  Do nhiệm vụ mới chưa có trong dự toán

  Do nhiệm vụ có sẵn, được pháp luật quy định

  Mục đích chi

  Khoản 3, Điều 19, NĐ 163/2016

  3. Bổ sung có mục tiêu nhằm hỗ trợ ngân sách cấp dưới:

  a) Thực hiện các chính sách, chế độ mới đo cấp trên ban hành, nhưng chưa được bố trí hoặc bố trí chưa đủ trong dự toán ngân sách của năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách; mức hỗ trợ cụ thể được xác định trên cơ sở nhu cầu chi theo chế độ, chính sách và khả năng cân đối của ngân sách các cấp có liên quan;

  b) Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác của cấp trên, phần giao cho cấp dưới thực hiện; mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo dự toán chi được cấp có thẩm quyền giao;

  c) Khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên diện rộng, sau khi ngân sách cấp dưới đã sử dụng dự phòng ngân sách, quỹ dự trữ tài chính theo quy định nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu;

  d) Hỗ trợ thực hiện một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mức hỗ trợ được xác định cụ thể cho từng chương trình, dự án. Tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển hằng năm của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương quy định tại điểm này tối đa không vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương.

   

  Khoản 2, Điều 19, NĐ 163/2016

   

  2. Bổ sung cân đối ngân sách nhằm bảo đảm cho chính quyền cấp dưới cân đối nguồn ngân sách để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giao. Các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách cấp trên, cơ quan có thẩm quyền quyết định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới so với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách

  Thời gian thực hiện

  Trong năm ngân sách

  Cuối năm ngân sách trước và để dùng cho năm ngân sách sau

  Số lần chi

            Có thể nhiều lần

  Thường chỉ một lần

   

  "Pháp luật là đạo đức biểu hiện ra bên ngoài, đạo đức là pháp luật ẩn giấu bên trong"

  -Abraham Lincoln-

   
  32912 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn Gagagirl vì bài viết hữu ích
  Luong02032001 (25/02/2023) ntdat188 (29/11/2020) nguyenbtx (17/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận