Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #551260 04/07/2020

  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Trong Luật doanh nghiệp có rất nhiều khái niệm dể gây nhầm lẫn cho người học cũng như người đang nghiên cứu về luật. Vì vậy hãy phân biệt các khái niệm dể gây nhầm lẫn trong luật doanh nghiệp.

  Hình minh họa: các khái niệm dể gây nhầm lẫn trong luật doanh nghiệp

   

  1. Cổ phần và cổ phiếu.

  - Cổ phần là phần vốn góp nhỏ trong công ty cổ phần, cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau trong vốn điều lệ của công ty cổ phần

  - Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

  2. Chi nhánh-  văn phòng đại diện- địa điểm kinh doanh là.

  - Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

  - Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

  - Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

  3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh.

  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

  - Giấy phép kinh doanh là Văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các chủ thể kinh doanh xác nhận chủ thể đó đáp ứng các điều kiện để kinh doanh trong ngành, nghề nhất định.

  4. Vốn điều lệ và vốn pháp định

  - Vốn điều lệ là là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

  - Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp

  5. Chủ thể kinh doanh và người thành lập doanh nghiệp.

  - Chủ thể kinh doanh là các cá nhân,tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận.

  - Người thành lập doanh nghiệp là tổ chức, cá nhân thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp.

  6. Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông.

  - Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

  - Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty cổ phần, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết (cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết và cổ đông khác theo quy định của Điều lệ công ty.

  7. Người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp.

  - Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  - Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

  8. Mã số doanh nghiệp và mã số thuế

  - Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.

  - Mã số thuế doanh nghiệp là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp dùng để quản lý thuế.

   

  Cập nhật bởi huynhvanda ngày 04/07/2020 04:04:00 CH
   
  8479 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553396   29/07/2020

  ledinhthien
  ledinhthien
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/05/2020
  Tổng số bài viết (191)
  Số điểm: 1000
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 5 lần


  Theo mình thì bạn nên có thêm phần ý nghĩa pháp lý, ví dụ: Ý nghĩa pháp lý của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh

  – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

  + Là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước.

  + Là nghĩa vụ của Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp.

  – Giấy phép kinh doanh:

  +  Là sự cho phép của cơ quan quản lý Nhà nước.

  + Là quyền cho phép (theo cơ chế xin–cho).

   
  Báo quản trị |  
 • #563715   29/11/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Chắc có lẽ nhiều nhiều không học về luật sẽ nhầm lẫn rất nhiều về quy định thế nào là cổ phần, thế nào là cổ phiếu. Bản thân mình từng học về luật doanh nghiệp nhưng vẫn thấy rất khá nhiều bạn cũng nhầm lẫn về hai khái niệm này dù đã học qua môn. Do đó, mọi người nên trang bị thêm 1 số kiến thức hữu ích như bài viết nêu trên. Nó không thừa đâu.

   
  Báo quản trị |  
 • #564257   01/12/2020

  hangluatkac
  hangluatkac

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:05/11/2009
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Vậy vốn pháp định có nằm trong phần vốn điều lệ không ạ?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hangluatkac vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2020)
 • #567430   31/01/2021

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Khái niệm vốn pháp định được quy định tại Khoản 7 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005, cụ thể, vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, khái niệm vốn pháp định không còn quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 hay Luật Doanh nghiệp 2020 nữa.

   
  Báo quản trị |  
 • #575656   24/09/2021

  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Mặc dù mã số doanh nghiệp và mã số thuế khác nhau về mặt bản chất. Tuy nhiên căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Do có sự giống nhau này nên có nhiều người dễ nhầm lẫn về 2 mã số này.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #576900   05/11/2021

  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Sẽ có nhiều người nhầm lẫn về Giấy chứng nhận đăng ký Dn và Giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, ý nghĩa của 02 loại này cũng sẽ khác nhau, chẳng hạn:
  Giấy chứng nhận đăng ký DN: Là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước. Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là đã xác lập một tổ chức kinh doanh. Lúc đó tư cách của chủ thể kinh doanh đã có nhiều thay đổi so với cá nhân kinh doanh. 
  Giấy phép kinh doanh: Là sự chứng nhận, cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với chủ thể kinh doanh đủ điều kiện.
   
  Báo quản trị |  
 • #578217   22/12/2021

  baoquyen1510
  baoquyen1510
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/04/2021
  Tổng số bài viết (119)
  Số điểm: 985
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 23 lần


  Về ý nghĩa pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là giấy chứng nhận của cơ quan hành chính công Nhà nước; là nghĩa vụ của Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp.

  Giấy phép kinh doanh là sự cho phép hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước; là quyền kinh doanh của công dân, còn gọi là cơ chế đề nghị – cấp.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #579026   31/12/2021

  thuongnguyen2510
  thuongnguyen2510

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2016
  Tổng số bài viết (48)
  Số điểm: 270
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện phải đạt được. Cách hiểu đơn giản là mức vốn điều lệ phải cao hơn hoặc bằng mức vốn pháp định quy định tương ứng với ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

   
  Báo quản trị |  
 • #581708   26/03/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (545)
  Số điểm: 3586
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Cảm ơn thông tin chia sẻ của bạn, thật sự có những khái niệm trong Luật doanh nghiệp rất dễ gây nhầm lẫn cho người đọc, hy vọng với bài viết chia sẻ của bạn sẽ cung cấp thêm thông tin cho những ai đang muốn tìm hiểu về Luật doanh nghiệp.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #583572   30/04/2022

  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Cám ơn bạn đã thông tin bài viết! Ngoài ra, còn cặp từ doanh nghiệp - công ty cũng dễ gây nhầm lẫn.

  Căn cứ theo Khoản 10 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về giải thích từ ngữ như sau:

  10. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

  Theo điều luật trên và Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp bao gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

  Căn cứ Khoản 6 Điều trên quy định:

  6. Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

  Như vậy, doanh nghiệp và công ty là hai khái niệm không đồng nhất

   
  Báo quản trị |  
 • #583595   30/04/2022

  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Cảm ơn những thông tin hữu ích của ban. Mình muốn bổ xung thêm vấn đề giám đốc và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Đa số mọi người sẽ nghĩ giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên hiểu như vậy chưa đúng, bởi giám đốc có thể là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tuy nhiên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không nhất thiết là giám đốc.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #585168   09/06/2022

  nhatvy05021999
  nhatvy05021999

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/09/2019
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 290
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn, thật sự mình học luật đôi khi còn nhầm lẫn khái niệm cổ phần, cổ phiếu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nhatvy05021999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/06/2022)
 • #585650   23/06/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 49 lần


  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Cảm ơn vì những thông tin mà bạn đã cung cấp. Bài viết mà bạn mang lại đã cung cấp cho mình được nhiều thông tin hữu ích về các khái niệm dễ gây nhầm lẫn trong luật doanh nghiệp. Đọc bài viết, mình đã nắm được những khái niệm giữa cổ phần - cổ phiếu, vốn pháp định - vốn điều lệ,... Bài viết của bạn rất hữu ích, hi vọng nhận được nhiều bài viết từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #586390   28/06/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Cảm ơn những thông tin mà bạn đã chia sẻ đến với mọi người. Nhờ bài viết của bạn mà mọi người có thể phân biệt được những thuật ngữ dễ nhầm lẫn trong Luật Doanh nghiệp. Bài viết của bạn đã giúp mọi người có thể nắm rõ được những khái niệm về cổ phiếu-cổ phần, mã số doanh nghiệp-mã số thuế,... Mong trong tương lai sẽ được nhận thêm bài viết từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #586396   28/06/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Cảm ơn bài viết của bạn và mình bổ sung thêm cặp khái niệm về lãi suất và lợi suất như sau: 

  Lãi suất là tỷ lệ sinh lời mà người cho vay thu được từ khoản vốn ban đầu. Tỷ lệ này thường được thỏa thuận ngay từ đầu giữa bên vay và bên cho vay.

  Lợi suất là tỷ lệ lợi nhuận thu được hàng năm mà phải qua tính toán mới có con số cụ thể. Về cơ bản, lợi suất = tổng trái tức/giá của trái phiếu.

  Một trường hợp nữa mà mọi người hay nhầm lẫn là đầu tư và giao dịch

  Đầu tư là tạo ra một danh mục đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu) và trong một khoảng thời gian nhất định để tích lũy lãi kép và ăn theo mức vượt qua các chu kỳ lên xuống của thị trường. Do đó nên đầu tư thường có tính dài hạn. Còn giao dịch là tận dụng thị trường biến động trong một khoảng thời gian ngắn hạn hoặc trung hạn để liên tục mua bán và ăn chênh lệch giá, một nhà giao dịch cần nhiều nỗ lực đồng thời phải gánh chịu nhiều rủi ro hơn. 

   
  Báo quản trị |  
 • #591370   25/09/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 3210
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  HIện nay Luật doanh nghiệp 2020 có nhiều khái niệm gần giống nhau nên có thể gây nhầm lẫn cho người đọc. Tuy nhiên, qua bài viết của tác giả người đọc cũng phần nào phân biệt được các khái niệm trong Luật doanh nghiệp. Mong rằng tác giả sẽ chia sẻ nhiều bài viết hay và hấp dẫn nữa nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #591377   25/09/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1290)
  Số điểm: 9611
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 188 lần


  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẽ. Trao đổi them thì hiện nay mã số thuế và mã số doanh nghiệp sẽ cùng 1 mã để dễ dàng quản lý. Đồng thời đối với các doanh nghiệp mới thành lập thì chỉ cần nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh, không cần nộp hồ sơ đăng ký thuế. Cơ chế liên thông giữa các cơ quan hiện nay sẽ cấp cho doanh nghiệp mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #591727   28/09/2022

  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Bài viết rất hữu ích, giúp làm rõ hơn các khái niệm pháp lý trong Luật doanh nghiệp. Khi hiểu rõ hơn về hành lang pháp lý sẽ giúp cho các vốn đầu tư vào doanh nghiệp mở rộng từ đó giúp phát triển nền kinh tế của đất nước ta.

   
  Báo quản trị |  
 • #599644   28/02/2023

  Phân biệt các khái niệm dễ nhầm lẫn trong Luật doanh nghiệp

  Cám ơn bài viết hữu ích của tác giả. qua bài viết mà mình biết thêm được các khái niệm, quy định về các thuật ngữ dễ nhầm lẫn trong luật doanh nghiệp, đúng là nhiều người bị lẫn lộn bởi các thuật ngữ này, bài viết đã so sánh các từ ngữ dễ nhầm lẫn và đưa ra định nghĩa chi tiết, đầy đủ, mong sẽ đọc thêm được nhiều bài viết tương tự như thế này từ tác giả.

   
  Báo quản trị |