Phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu?

Chủ đề   RSS   
 • #570530 22/04/2021

  Phạm vi điều chỉnh của luật đấu thầu?

  Xin hỏi Luật sư,

  Công ty tôi là một công ty cổ phần mà công ty mẹ chiếm 51% cổ phần, công ty mẹ là doanh nhghiệp mà nhà nước chiêms 54% cổ phần.

  Chúng tôi trúng thầu 1 gói thầu có giá trị khoảng 100 triệu USD trong dự án có vốn đầu tư 100% nước ngoài thuộc lĩnh vực chế biến dầu khí. Để thực hiện phần công việc này chúng tôi phải chia thành nhiều gói thầu nhỏ ngoài những việc chúng tôi tự thực hiện.

  Vậy xin hỏi việc lựa chọn các nhà thầu của chúng tôi thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu hay không.

  Xin cảm ơn

   
  595 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Dinhungobama vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận