Phạm nhân là người nước ngoài ngoài có được giam giữ riêng hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #605454 15/09/2023

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1140)
  Số điểm: 8310
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 93 lần


  Phạm nhân là người nước ngoài ngoài có được giam giữ riêng hay không?

  Liên quan đến quy định pháp luật về hình sự hiện hành khi phạm tội tùy mức độ án sẽ được giam giữ những khu khác nhau, vậy vấn đề đặt ra nếu phạm nhân là người ngoại quốc thì sẽ bố trí giam chung hay có khu giam riêng tách biệt là câu hỏi chắc nhiều người quan tâm.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluat/ẢNH BÀI VIẾT/Visa CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (30).png

   

  Phạm nhân là người nước ngoài ngoài có được giam giữ riêng hay không?

  Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 30 Luật thi hành án hình sự 2019 quy định về giam giữ phạm nhân

  - Trại giam tổ chức giam giữ phạm nhân như sau:

  + Khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án phạt tù trên 15 năm, tù chung thân, phạm nhân thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm;

  + Khu giam giữ đối với phạm nhân có mức án phạt tù từ 15 năm trở xuống; phạm nhân có mức án phạt tù trên 15 năm đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và thời hạn chấp hành án còn lại dưới 15 năm; phạm nhân thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, đã chấp hành một phần hai thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được giảm thời hạn chấp hành án;

  + Buồng kỷ luật đối với phạm nhân bị kỷ luật.

  - Trong các khu giam giữ quy định tại khoản 1 Điều này, những phạm nhân dưới đây được bố trí giam giữ riêng:

  + Phạm nhân nữ;

  + Phạm nhân là người dưới 18 tuổi;

  + Phạm nhân là người nước ngoài;

  Chế độ lao động của phạm nhân hiện nay được quy định ra sao?

  Căn cứ Điều 32 Luật thi hành án hình sự 2019 quy định về chế độ lao động của phạm nhân như sau:

  -  Phạm nhân được tổ chức lao động phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, hòa nhập cộng đồng. Phạm nhân lao động phải dưới sự giám sát, quản lý của trại giam, trại tạm giam. Thời giờ lao động của phạm nhân không quá 08 giờ trong 01 ngày và 05 ngày trong 01 tuần, được nghỉ vào các ngày chủ nhật, lễ, tết theo quy định của pháp luật. Trường hợp đột xuất hoặc thời vụ, Giám thị trại giam có thể yêu cầu phạm nhân làm thêm giờ nhưng không được vượt quá tổng số giờ làm thêm trong ngày theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp phạm nhân lao động thêm giờ hoặc lao động trong ngày nghỉ thì được nghỉ bù hoặc được bồi dưỡng bằng tiền, hiện vật.

  Trại giam phải áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho phạm nhân.

  -  Phạm nhân nữ được bố trí làm công việc phù hợp với giới tính; không được bố trí làm công việc không sử dụng lao động nữ theo quy định của pháp luật về lao động.

  -  Phạm nhân bị bệnh hoặc có nhược điểm về thể chất, tâm thần thì tùy mức độ, tính chất của bệnh và trên cơ sở chỉ định của y tế trại giam, trại tạm giam được miễn hoặc giảm thời gian lao động.

  -  Phạm nhân được nghỉ lao động trong các trường hợp sau đây:

  + Phạm nhân bị bệnh, không đủ sức khỏe lao động và được y tế trại giam xác nhận;

  + Phạm nhân đang điều trị tại cơ sở y tế;

  + Phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi đang ở cùng mẹ trong trại giam mà bị bệnh, được y tế trại giam xác nhận;

  + Phạm nhân nữ có thai được nghỉ lao động trước và sau khi sinh con theo quy định của pháp luật về lao động.

  Xếp loại chấp hành án phạt tù của phạm nhân quy định thế nào?

  Căn cứ Điều 35 Luật thi hành án hình sự 2019 quy định về xếp loại chấp hành án phạt tù như sau:

  - Trong thời gian chấp hành án phạt tù, phạm nhân được nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành án phạt tù theo tuần, tháng, quý, 06 tháng, 01 năm. Việc nhận xét, đánh giá phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, dân chủ và bảo đảm tính liên tục.

  - Căn cứ kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, học tập, lao động cải tạo, kết quả khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra để nhận xét, đánh giá và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân theo một trong các mức tốt, khá, trung bình, kém.

  - Kết quả xếp loại chấp hành án phạt tù theo quý, 06 tháng, 01 năm phải bằng văn bản, được lưu hồ sơ phạm nhân. Phạm nhân lập công thì được nâng mức xếp loại chấp hành án phạt tù.

  Do đó, đối với trường hơp trên phạm nhân và người nước ngoài thì sẽ được bố trí giam giữ riêng, đồng thời chế độ lao động của phạm nhân và liên quan đến việc xếp loại được thực hiện cụ thể theo nội dung nêu trên.

   

   
  152 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận