Phải niêm yết việc đấu giá tài sản ở đâu? Gồm những thông tin gì?

Chủ đề   RSS   
 • #574243 30/07/2021

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (765)
  Số điểm: 5140
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  Phải niêm yết việc đấu giá tài sản ở đâu? Gồm những thông tin gì?

  Căn cứ theo Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 có quy định tổ chức đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:

  Đối với tài sản là động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức cuộc đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

  Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

  Như vậy, đối với tài sản đấu giá là động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức cuộc đấu giá; đối với tài sản đấu giá là bất động sản thì phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động đấu giá.

  Các thông tin chính phải niêm yết bao gồm:

  - Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

  - Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;

  - Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;

  - Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;

  - Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

  - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;

  - Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;

  - Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;

  - Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

   
  673 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận