Phá sản Doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #30969 11/02/2009

  Star

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 395
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Phá sản Doanh nghiệp

  Xin chào luật sư. Chúc luật sư nhiều sức khỏe!
  Xin cho tôi hỏi công ty tôi đang làm việc chưa lên sàn OTC. Tôi có mua cổ phiếu ưu đãi của công ty nhưng tình hình tài chính của công ty rất tệ, có thể sắp phá sản. Nếu công ty phá sản thì tôi phải làm như thế nào để lấy lại được số tiền đã mua số cổ phiếu trên?  
  Cập nhật bởi navelvu ngày 02/03/2010 02:31:47 PM
   
  29420 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #30970   11/02/2009

  Nguyentrilac
  Nguyentrilac
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 1370
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 12 lần


  Chào bạn
  Nếu công ty mà bạn mua cổ phiếu bị phá sản thì bạn chỉ được nhận lại được số tiền còn lại tương ứng với số cổ phần bạn nắm giữ sau khi công ty đã thanh toán mọi khoản nợ. Có khi bạn chẳng còn gì nếu tài sản công ty không đủ để thanh toán các khoản nợ.
  Nếu bạn biết rõ tình hình tài chính của Công Ty bạn có thể bán tháo cổ phiếu của mình nếu có người mua trước khi quá muộn.

   
  Báo quản trị |  
 • #14266   20/10/2008

  vantronguptt
  vantronguptt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin hỏi thủ tục xin mở thủ tục phá sản

  tôi muốn làm thủ tục xin phá sản công ty TNHH hai thành viên. nhưng nghe nói rất khó khăn và phức tạp. Xin được hướng dẫn. xin cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #14267   20/08/2008

  bennytruc
  bennytruc

  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2006
  Tổng số bài viết (69)
  Số điểm: 5438
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 6 lần


  mở thủ tục phá sản

  Bạn có thể tham khảo câu trả lời ở đây:

  http://danluat.thuvienphapluat.vn/forums/?ct=TVQD&id=2903
   
  Báo quản trị |  
 • #14268   20/08/2008

  kiepnhatro
  kiepnhatro

  Sơ sinh

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  thủ tục phá sản doanh nghiệp

  để tiến hành phá sản doanh nghiệp thì doanh nghiệp cĩ đủ điều kiện lâm vào tình trạng ph sản theo điều 3 - luật phá sản 2004 (

   

   

   

   

   

   

   

  Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.).
  thủ tục thực hiện theo bốn bước sau:

   

   

   

   

   

   

   

  a) Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;

  b) Phục hồi hoạt động kinh doanh;

  c) Thanh lý tài sản, các khoản nợ;

  d) Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

  thủ tục phục hồi có thể được bỏ qua.
  sau khi tồ n thụ lý đơn (khoảng 30 ngày) Toà án sẽ tiến hành đăng báo quyết định mở thủ tục phá sản, đồng thời lập tổ quản lý, thanh lý tài sản. trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tòa án thông báo, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ. sau đó sẽ tiến hành triệu tập hội nghị chủ nợ để bàn phương án giải quyết, nếu không thống nhất việc phục hồi sẽ tiến hành thanh lý tài sản.
  việc tiến hành phá sản có nhanh hay không là ở khâu thanh lý tài sản để trả nợ, khi trả hết nợ hoặc thanh lý hết tài sản thì tòa sẽ ra quyết định tuyên bố DN bị phá sản.
  nếu doanh nghiệp không có bị nợ thì nên chọn thủ tục giải thể doanh nghiệp.
  nếu còn sai sót xin được bổ sung thêm.

   
  Báo quản trị |  
 • #14269   22/08/2008

  lethigam_ms
  lethigam_ms
  Top 200
  Lớp 1

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (423)
  Số điểm: 2783
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 82 lần


  Thủ tục phá sản

  Bạn có thể xem nội dung của Luật Phá sản doanh nghiệp
  Bạn không nói rõ bạn yêu cầu phá sản trong vai trò gì?! Bạn xem mình thuộc đối tượng nào thì làm thủ tục và hồ sơ theo đối tượng đó nhé!

  Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi DN có trụ sở chính nhận đơn và giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; Hợp tác xã theo Luật hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh thành phố.

  Toà án nhân dân quận, huyện có thẩm quyền nhận đơn và giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện đó.

   Những người có quyền nộp đơn

  -   Chủ nợ

  - Ngư­ời lao động trong trư­ờng hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không trả được l­ương, các khoản nợ khác cho ngư­ời lao động

  -   Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nư­ớc

  -   Các cổ đông công ty cổ phần

  -   Thành viên hợp danh công ty hợp danh.

   Những người có nghĩa vụ nộp đơn:

  - Doanh nghiệp, Hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản.

   I. Người nộp đơn là chủ nợ

  Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

  a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

  b) Tên, địa chỉ của ng­ười làm đơn;

  c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

  d) Các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đến hạn mà không được doanh nghiệp, hợp tác xã thanh toán;

  đ) Quá trình đòi nợ;

  e) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

   II. Người nộp đơn là người lao động

  1. Đại diện cho ng­ười lao động đ­ược cử hợp pháp sau khi đ­ược quá nửa số ng­ười lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã tán thành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký; đối với doanh nghiệp, hợp tác xã quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc thì đại diện cho ng­ười lao động đ­ược cử hợp pháp phải đựơc quá nửa số người được cử làm đại diện từ các đơn vị trực thuộc tán thành.

  2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

  a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

  b) Tên, địa chỉ của ng­ừơi làm đơn;

  c) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản;

  d) Số tháng nợ tiền l­ương, tổng số tiền l­ương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả đ­ược cho ng­ười lao động;

  đ) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

   III. Người nộp đơn là doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

  1. Khi nhận thấy doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản thì chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

  2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

  a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

  b) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

  c) Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

  3. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải đ­ược gửi cho Toà án có thẩm quyền quy định tại Điều 7 của Luật phá sản.

  4. Phải nộp kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản các giấy tờ, tài liệu sau đây:

  a) Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài chính phải đ­ựơc tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận;

  b) Báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp, hợp tác xã đã thực hiện, nhưng vẫn không khắc phục đ­ược tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;

  c) Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy đư­ợc (Mẫu);

  d) Danh sách các chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ ch­ưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm (Mẫu);

  đ) Danh sách những ng­ươì mắc nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chư­a đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm (Mẫu);

  e) Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên, nếu doanh nghiệp mắc nợ là một công ty có các thành viên liên đới chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp;

  g) Những tài liệu khác mà Toà án yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

   IV. Người nộp đơn là chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước

  1. Khi nhận thấy doanh nghiệp nhà n­ước lâm vào tình trạng phá sản mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đó.

  2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu đu­ợc thực hiện như mục III trên đây.

   V. Người nộp đơn là các cổ đông công ty cổ phần

  1. Khi nhận thấy công ty cổ phần lâm vào tình trạng phá sản thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của điều lệ công ty; nếu điều lệ công ty không quy định thì việc nộp đơn đ­ược thực hiện theo nghị quyết của đại hội cổ đông. Tr­ường hợp điều lệ công ty không quy định mà không tiến hành đ­ược đại hội cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần đó.

  2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu đ­ược thực hiện như mục III, trừ các giấy tờ, tài liệu điểm d, đ và e .

   VI. Người nộp đơn là thành viên công ty hợp danh

  1. Khi nhận thấy công ty hợp danh lâm vào tình trạng phá sản thì thành viên hợp danh có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty hợp danh đó.

  2. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu đ­ược thực hiện như mục III.

   Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Tòa án có thẩm quyền.

  Thực ra, thủ tục này đã có trên LawSoft, tại
  http://danluat.thuvienphapluat.vn/forums/?ct=TVQD&id=2903 nhưng do post nhầm thủ tục, cho nên xin mượn phép post lại đây cho rõ ràng!
  Cám ơn LS Xuân Hương đã chuyển
   
  Báo quản trị |  
 • #14270   01/10/2008

  quoc007
  quoc007
  Top 500
  Male
  Chồi

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:04/01/2008
  Tổng số bài viết (247)
  Số điểm: 1262
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 10 lần


  Thủ tục phá sản đối với chủ doanh nghiệp ra yêu cầu.

  Khi nhận thấy doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thì chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đó.

  Hồ sơ xin mở thủ tục phá sản bao gồm:
  1. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.( Ngày, tháng, năm làm đơn; Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã;Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.) được gửi cho Toà án cùng cấp với cơ quan đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp đăng ký.
  2. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài chính phải được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận;
  3. Báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp đã thực hiện, nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;
  4. Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp.
  5. Danh sách các chủ nợ của doanh nghiệp trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;
  6. Danh sách những người mắc nợ của doanh nghiệp trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;
  7. Danh sách những người mắc nợ của doanh nghiệp trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;
  8. Những tài liệu khác mà Toà án yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

  Thẩm phán thụ lý hồ sơ sẽ quyết định mở thủ tục phá sản và thành lập tổ quản lý và thanh lý tài sản.
   
  Báo quản trị |  
 • #14271   20/10/2008

  DangHoaVien
  DangHoaVien

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hỏi về thủ tục phá sản doanh nghệp

  Thưa Luật sư!
  Công ty chúng tôi đang chuẩn bị đệ đơn xin phá sản doanh nghiệp. Vậy xin hỏi các báo cáo phải gửi kèm theo đơn có phải lập theo một Biểu mẫu quy định không ạ? Nếu có thì chúng tôi có thể tìm ở đâu được ạ. Có văn bản nào quy định không? Tôi không tìm thấy trong Luật Phá sản. Xin Luật sư tư vấn giúp. Xin cảm ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #30083   28/08/2008

  hieuhau
  hieuhau

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  DN có được tuyên bố phá sản nếu chưa trả hết nợ? Nếu được thì những khoản nợ không thể trả sẽ thế nào?

  Tôi có đọc và tìm hiểu về luật phá sản, điều 3 của luật phá sản có ghi rõ: Doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.
  Điều 5 quy định thủ tục về luật phá sản có ghi:
  Thủ tục phá sản được áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản bao gồm:
  a) Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;
  b) Phục hồi hoạt động kinh doanh;
  c) Thanh lý tài sản, các khoản nợ;
  d) Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản;

  Ở đây tôi không hiểu là, nếu theo quy trình trên thì phải thanh lý tài sản cũng như các khoàn nợ thì mới được tuyên bố doanh nghiệp phá sản. Nhưng phá sản là lâm vào tịnh trạng không thể thanh toán nợ nần được. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp không thể thanh toán được hết các khoản nợ thì có được tuyên bố phá sản không. Và nếu được thì những khoản nợ không thể trả kia phải xử lý như thế nào.

   
  Báo quản trị |  
 • #30084   29/08/2008

  ketoana2
  ketoana2
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/08/2008
  Tổng số bài viết (206)
  Số điểm: 2113
  Cảm ơn: 40
  Được cảm ơn 14 lần


  Bạn à theo mình biết thì:
  Nếu trả hết nợ thì cần gì phải phá sản!
  Chỉ khi nợ không trả nỗi mới phá sản thôi!
  còn các khoản nợ thì tùy thuộc loại hình công ty.
  Nếu là cty tư nhân thì chủ cty phải bán tài sản riêng để trả nợ, hoặc phải đếm lịch
  Nếu là cty TNHH thì trả trong phạm vi nguồn vốn CSH thôi, còn lại xem như xù(huề), nếu có dấu hiệu vi phạm thì cũng hầu tòa!
  Mình chỉ biết có thế!
   
  Báo quản trị |  
 • #30085   04/09/2008

  Duy_Duc
  Duy_Duc

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/08/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hay áh!
   
  Báo quản trị |  
 • #30086   05/09/2008

  Trinhnv_dn
  Trinhnv_dn
  Top 500
  Chồi

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:18/08/2008
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1017
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  DN có được tuyên bố phá sản nếu chưa trả hết nợ? Nếu được thì những khoản nợ không thể trả sẽ thế nào?

  Bạn à.
  Mới chỉ coi là lâm vào tình trạng phá sản thôi chứ chưa phá sản.
  Việc phá sản doanh nghiệp sẽ do tòa án tuyên bố.
   
  Báo quản trị |  
 • #33894   04/11/2008

  quynhquynh1986
  quynhquynh1986

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cty phá sản thì trợ cấp thôi việc cho nhân viên được tính như thế nào?

  Cty của Tôi tuyên bố phá sản, thì trợ cấp thôi việc cho nhân viên được tính như thế nào?
   
  Báo quản trị |  
 • #33895   04/11/2008

  chichchoe
  chichchoe
  Top 500
  Mầm

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:02/07/2008
  Tổng số bài viết (151)
  Số điểm: 565
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  Trợ cấp thôi iệc khi Cty phá sản

  Trường hợp Cty phá sản, giải thể thì được xem là DN chấm dứt hoạt động và là căn cứ để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo điểm đ, khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động. Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 44/2003/NĐ-CP thì trường hợp này người lao động được trợ cấp thôi việc theo khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động là: cứ mỗi năm làm việc được tính nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có, và áp dụng đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên.
   
  Báo quản trị |  
 • #30971   20/03/2009

  Trungdamle
  Trungdamle

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/02/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  giúp mình về việc phá sản doanh nghiệp

  - Mình có cùng 2 người bạn mở một công ty cổ phần để sản xuất kinh doanh.
  Thời điểm năm 2008 và đầu năm 2009 rất khó khăn và hiện tịa công ty ko thể duy trì nữa.
  Mình là người đại diện pháp luật của công ty. Bản thân mình thấy  ko có động lực để duy trì và cũng ko có biện pháp nào hiệu quả để thoát khỏi tình trạng hiện tại
  Vậy mong mọi người tư vấn giúp mình về các thủ tục cũng như các việc sẽ diễn ra khi có tranh chấp về quyền lợi cũng như trách nhiêm.
  Rất mong có sự giúp đỡ !
   
  Báo quản trị |  
 • #30972   13/02/2009

  maixuanhuong
  maixuanhuong
  Top 150
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2008
  Tổng số bài viết (466)
  Số điểm: 2097
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 10 lần


  Bạn lên lựa chọn hình thức giải thể doanh nghiệp

  Nếu công ty bạn là công ty lớn, có nhiều tài sản, nhiều nghĩa vụ thì mới nên tiến hành thủ tục phá sản. Thủ tục phá sản được làm tại tòa án nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của các cổ đông.
  Còn nếu công ty bạn mới thành lập, các nghĩa vụ đối với các đối tác còn ít hoặc chưa có, bạn lên lựa chọn hình thức giải thể Doanh nghiệp, Thủ tục này đơn giản hơn và do Các cổ đông tự quyết định. Sở kế hoạch và đầu tư sẽ là cơ quan quyết định việc bạn giải thể.


  CÔNG TY LUẬT NAM AN
  VPGD: Tầng 3, số 10 Thái Thịnh II - Đống Đa - Hà Nội
  ĐT: 04.35625193  04.22020422   DĐ: 0912.481.114
  Email: namanlaw@gmail.com   luatnaman@gmail.com
  Giám đốc: Luật sư Mai Xuân Hương
   
  Báo quản trị |  
 • #30973   14/02/2009

  Trungdamle
  Trungdamle

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/02/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mong muốn được giải thích thêm

  Mình đã đọc phần hồi đáp của anh về vấn đề của mình.
  Theo tư vấn của anh thủ tục giải thể là hợp lý hơn và mình cũng đã xem về vấn đề thủ tục giải thể và cùng với các vấn đề của doanh nghiệp mình  như dối tác  chưa nhiều, thời gian mới thành lập, doanh nghiệp cũng ko phải là lớn( số vồn là 300). Tuy nhiên, cho mình xin phép hỏi thêm một số vấn đề nữa :
  1. Thủ tục giải thể là phù hợp nhưng phải trên cơ sở có sự đồng thuận của tất cả cổ đông( công ty mình là công ty cổ phần). Tuy nhiên nếu ko có sự đồng thuận về phương án thanh lý tài sản thì điều ắt phải diễn ra là tuyên bố phá sản ?
  2. Trong quá trình hoạt đông: mình được đề cử làm giám đốc điều hành - Người đại diện pháp luật của công ty. Một phần lý do là các cổ đông khác đều có công ty riêng và là người đại diện pháp luật. Vậy, khi tiến hành các thủ tục tạm dừng hay phá sản thì có gì vướng mắc ko?
  Rất mong có sự tư vấn của anh.

   
  Báo quản trị |  
 • #30974   14/02/2009

  maixuanhuong
  maixuanhuong
  Top 150
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2008
  Tổng số bài viết (466)
  Số điểm: 2097
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 10 lần


  Trả lời bạn

  Phá sản sảy ra trong trường hợp 1 cổ đông, một số cổ đông, hay cũng có thể là đối tác mà công ty đang nợ nộp đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản để được bảo vệ quyền lợi theo pháp luật. Như vậy, Công ty bạn là phải ở trong tình trạng nợ đọng không thể giải quyết được.
  Còn đối với trường hợp giải thế, đương nhiên quyền quyết định thuộc về Đại hội đồng cổ đông Công ty, việc thông qua đại hội đồng cổ đông theo hình thức biểu quyết và thông qua theo tỷ lệ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ công ty (ít nhất là 65% tổng số phiếu biểu quyết dự họp).
  Việc các cổ đông khác có Công ty riêng cũng không ảnh hưởng gì đến việc tạm dừng, giải thể hay phá sản cả.

  CÔNG TY LUẬT NAM AN
  VPGD: Tầng 3, số 10 Thái Thịnh II - Đống Đa - Hà Nội
  ĐT: 04.35625193  04.22020422   DĐ: 0912.481.114
  Email: namanlaw@gmail.com   luatnaman@gmail.com
  Giám đốc: Luật sư Mai Xuân Hương
   
  Báo quản trị |  
 • #30975   17/03/2009

  longlee1985
  longlee1985

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/03/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  vậy anh có thể cho em biết là doanh nghiệp thực hiện phá sản khi không thể áp dụng thủ tục giải thể đúng không?
   
  Báo quản trị |  
 • #31028   26/02/2009

  nguyenminh84
  nguyenminh84

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin được tư vấn về luật phá sản doanh nghiệp...

  Hiện tại cháu đang làm kế toán cho một công ty TNHH của chú mình là giám đốc (công ty nhỏ, chỉ có giám đốc lo các hợp đồng và công trình, còn cháu lo mọi thứ liên quan đến sổ sách kế toán) . Cho đến hết tháng 1/09 vừa rồi, công ty vẫn làm ăn rất tốt.
  Tuy nhiên, vừa rồi, chú cháu - tức giám đốc công ty bị công an thành phố HN bắt vì tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hiện tại đã có quyết định tạm giam 5 tháng. Công ty lâm vào tình trạng rất khó khăn:

  - những khoản nợ đến hạn của các ngân hàng công ty không đủ khả năng thanh toán.
  - những khoản tiền khác chuyển vào tài khoản của công ty không thể rút ra được vì không có giấy ủy quyền của giám đốc.
  - những món nợ không có giám đốc không thể đòi được
  - .....

  Hiện tại, tuy cháu và phó giám đốc (con trai của chú cháu) đã cố xoay sở, nhưng vẫn không thể vực dậy tình trạng của công ty. Cháu có 2 điều muỗn hỏi, mong các chú giải đáp:

  1. nếu giám đốc ủy quyền điều hành công ty và toàn bộ những quyền cần thiết khác cho phó giám đốc. Thì khi công ty bị phá sản, không thể trả nổi các khoản nợ, phó giám đốc có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không (ý cháu là có bị buộc tội vì không trả nổi nợ _ không phải do mình vay).
  2. Nếu công ty muốn giải tán ngay bây giờ, vì cả cháu và phó giám đốc đều có ý định buông xuôi, thì phải làm những thủ tục như thế nào. Mong các chú tư vấn thêm về điểm này.

  Cám ơn các chú rất nhiều.
   
  Báo quản trị |  
 • #31029   26/02/2009

  FOCOCEV
  FOCOCEV

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/02/2009
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Mạn phép được trả lời 2 câu hỏi của bạn như sau:
  1. Công ty bạn hoạt động theo mô hình TNHH nên chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ của mình. Cụ thể trong trường hợp phá sản thì sau khi thanh lý hết tài sản của Cty thì các chủ nợ chỉ có thể yêu cầu trả nợ trong phạm vi số tiền thanh lý tài sản.
  2. Nếu bạn muốn xin phá sản, bạn có thể làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gửi đến TAND
  Thân chào
   
  Báo quản trị |