Nộp tờ khai thuế môn bài

Chủ đề   RSS   
 • #595502 15/12/2022

  Nộp tờ khai thuế môn bài

  Cho mình hỏi là doanh nghiệp mới thành lập tháng 10/2022 thì có cần phải nộp tờ khai thuế môn bài năm 2022 không hay qua năm 2023 mới nộp.

  Xin được Luật sư giải đáp.

   
  693 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quocduy3008@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595555   17/12/2022

  Nộp tờ khai thuế môn bài

  Chào bạn, về vấn đề của bạn mình có một số ý kiến trao đổiởi sau:
  Căn cứ khoản 8 Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2022/NĐ-CP quy định:
  “Điều 3. Miễn lệ phí môn bài
  Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:
  8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:
  a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
  b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
  …”
  Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài.
   
  Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP) quy định như sau: :
  “Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài
  1. Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.
  a) Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.
  b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán.
  …”
  => Theo đó, doanh nghiệp của bạn mới thành lập trong năm 2022 được miễn lệ phí môn bài thì thực hiện khai khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm 2023.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dutquynhnhu@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (17/12/2022)