NÓNG: Đề xuất giảm đến 50% mức thu phí, lệ phí thuộc nhiều lĩnh vực đến cuối năm

Chủ đề   RSS   
 • #612044 28/05/2024

  motchutmoingay24
  Top 200
  Lớp 5

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 6715
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 138 lần


  NÓNG: Đề xuất giảm đến 50% mức thu phí, lệ phí thuộc nhiều lĩnh vực đến cuối năm

  Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm mức thu các khoản phí, lệ phí, có khoản được giảm lên đến 50% thuộc các lĩnh vực ngân hàng, xây dựng, sở hữu trí tuệ, lữ hành,...

  >>> Bài viết dựa trên dự thảo Thông tư Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh lần thứ 1 https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/28/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20TT%20(d%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%201).docx

  Theo dự thảo Thông tư Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Bộ Tài Chính, hơn 30 khoản phí, lệ phí được giảm mức thu nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc sản xuất, kinh doanh. Trong đó, dự thảo đề xuất giảm lên đến 50% mức thu phí, lệ phí của các lĩnh vực sau:

  1. Lĩnh vực ngân hàng

  - Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC

  - Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC

   

  2. Lĩnh vực xây dựng

  - Lệ phí cấp chứng nhận (chứng chỉ) năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC.

  - Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) ban hành kèm theo Thông tư 28/2023/TT-BTC.

  - Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở); Phí thẩm định dự toán xây dựng: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 27/2023/TT-BTC.

  3. Lĩnh vực dịch vụ lữ hành

  Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC.

  - Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch: Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC.

  4. Lĩnh vực chứng khoán

  Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán: Bằng 50% mức thu phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 25/2022/TT-BTC.

  5. Lĩnh vực in ấn, xuất bản

  - Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản : Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 214/2016/TT-BTC.

  - Lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 214/2016/TT-BTC.

  - Lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 214/2016/TT-BTC.

  6. Lĩnh vực lao động ở nước ngoài

  - Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Mục 1 Biểu mức thu tại Điều 4 Thông tư 259/2016/TT-BTC.

  - Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 3 Biểu mức thu tại Điều 4 Thông tư 259/2016/TT-BTC.

  7. Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

  - Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 207/2016/TT-BTC

  - Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 207/2016/TT-BTC.

  - Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 3 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 207/2016/TT-BTC.

  Nếu dự thảo Thông tư được thông qua, mức giảm phí, lệ phí sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 01/7/2024kéo dài đến hết ngày 31/12/2024.

  Ngoài những khoản phí, lệ phí kể trên, dự thảo Thông tư còn áp dụng mức giảm từ 10% đến 50% cho một số khoản phí, lệ phí khác. Bạn có thể tải dự thảo Thông tư dưới đây để xem tất cả các khoản phí, lệ phí được Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thu.

  >>> Bài viết dựa trên dự thảo Thông tư Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh lần thứ 1 https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/28/D%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%20TT%20(d%E1%BB%B1%20th%E1%BA%A3o%201).docx

   
  235 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận