Nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước

Chủ đề   RSS   
 • #611879 23/05/2024

  lamint

  Sơ sinh

  Vietnam --> Lâm Đồng
  Tham gia:05/12/2023
  Tổng số bài viết (55)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước

  Ngày 16/05/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 54/2024/NĐ-CP quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Theo đó giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước là điều kiện bắt buộc trong xây dựng công trình khai thác nước dưới đất, tài nguyên nước.

  Nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước

  Căn cứ Điều 6 Nghị định 54/2024/NĐ-CP quy định Nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước như sau:

  1. Nội dung chính của giấy phép thăm dò nước dưới đất bao gồm:

  a) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép;

  b) Mục đích thăm dò nước dưới đất;

  c) Quy mô thăm dò nước dưới đất;

  d) Vị trí công trình thăm dò nước dưới đất;

  đ) Số lượng giếng, chiều sâu giếng, tầng chứa nước thăm dò;

  e) Thời hạn của giấy phép;

  g) Các yêu cầu, nghĩa vụ trong việc thăm dò nước dưới đất.

  2. Nội dung chính của giấy phép khai thác tài nguyên nước, bao gồm:

  a) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép;

  b) Tên, vị trí công trình khai thác nước;

  c) Mục đích khai thác nước;

  d) Nguồn nước khai thác;

  đ) Quy mô, công suất, lưu lượng khai thác;

  e) Chế độ, phương thức khai thác nước (số giờ, ngày khai thác trong năm tương ứng với từng cấp quy mô, công suất, lưu lượng khai thác đề nghị cấp phép);

  g) Thời hạn của giấy phép;

  h) Các yêu cầu, điều kiện cụ thể đối với từng trường hợp khai thác tài nguyên nước do cơ quan cấp phép quy định nhằm mục đích điều hòa, phân phối tài nguyên nước, bảo vệ nguồn nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác liên quan, trong đó thể hiện rõ nội dung quy định trong điều kiện bình thường được phép khai thác tối đa lượng nước theo giấy phép khai thác tài nguyên nước. Trong trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, tuân thủ thực hiện cắt giảm lượng nước khai thác theo hạn ngạch khai thác tài nguyên nước, phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

  i) Quyền, nghĩa vụ của chủ giấy phép.

  Tạm dừng hiệu lực giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước

  Theo Khoản 3 Điều 13 Nghị định 54/2024/NĐ-CP quy định các trường hợp tạm dừng hiệu lực giấy phép thăm dò nước dưới đất như sau:

  - Trường hợp chủ giấy phép đề nghị tạm dừng hiệu lực giấy phép thì việc tạm dừng chỉ được xem xét khi thời gian đề nghị tạm dừng tối thiểu 30 ngày liên tục và chỉ được xem xét tạm dừng tối đa 2 lần trong thời gian hiệu lực của giấy phép đã được cấp. Hồ sơ đề nghị tạm dừng hiệu lực giấy phép phải nộp trước thời điểm đề nghị tạm dừng thăm dò ít nhất 15 ngày;

  - Trường hợp cơ quan cấp phép tạm dừng giấy phép thì cơ quan cấp phép phải thông báo cho chủ giấy phép biết trước ít nhất 15 ngày.

  Theo Khoản 4 Điều 13 Nghị định 54/2024/NĐ-CP quy định các trường hợp tạm dừng hiệu lực giấy phép khai thác tài nguyên nước như sau:

  - Trường hợp chủ giấy phép đề nghị tạm dừng hiệu lực giấy phép thì việc tạm dừng chỉ được xem xét khi thời gian đề nghị tạm dừng tối thiểu 60 ngày liên tục và chỉ được xem xét tạm dừng tối đa 2 lần trong thời gian hiệu lực của giấy phép đã được cấp. Hồ sơ đề nghị tạm dừng hiệu lực giấy phép phải nộp trước thời điểm đề nghị tạm dừng khai thác tài nguyên nước ít nhất 30 ngày;

  - Trường hợp cơ quan cấp phép tạm dừng giấy phép thì cơ quan cấp phép phải thông báo cho chủ giấy phép biết trước ít nhất 30 ngày.

  Giấy phép thăm dò nước dưới đất, giấy phép khai thác tài nguyên nước là điều kiện bắt buộc để thực hiện dự án khai thác nước dưới đất, tài nguyên nước.

  Nghị định 54/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2024.

   

   
  35 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận