Nội dung di chúc và yêu cầu người làm chứng khi lập di chúc

Chủ đề   RSS   
 • #586365 28/06/2022

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1964)
  Số điểm: 14020
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Nội dung di chúc và yêu cầu người làm chứng khi lập di chúc

  Di chúc gồm những nội dung gì? Di chúc có bắt buộc phải có người làm chứng hay không?

   
  155 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586977   30/06/2022

  Nội dung di chúc và yêu cầu người làm chứng khi lập di chúc

  Thông thường, di chúc gồm có những nội dung chủ yếu sau:

  + Ngày, tháng, năm lập di chúc;

  + Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

  + Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

  + Di sản để lại và nơi có di sản.

  + Các nội dung khác

  – Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

  Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

   
  Báo quản trị |