Những ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp công nghệ cao năm 2022

Chủ đề   RSS   
 • #590710 31/08/2022

  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (496)
  Số điểm: 5096
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Những ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp công nghệ cao năm 2022

  Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Luật Công nghệ cao 2008: Doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, có hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.

  Doanh nghiệp công nghệ cao được hưởng những ưu đãi đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) như sau:

  Thứ nhất, hưởng thuế suất ưu đãi

  Điều kiện áp dụng

  Doanh nghiệp công nghệ cao chỉ được hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao. Giấy chứng nhận này sẽ được cấp cho doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao quy định tại Điều 3 Quyết định 10/2021/QĐ-TTg.

  Mức thuế suất ưu đãi

  Dựa trên quy định tại Khoản 7 Điều 1 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013, doanh nghiệp công nghệ cao sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi như sau:

  - Doanh nghiệp công nghệ cao sẽ được hưởng mức thuế suất ưu đãi 10% khi tính thuế TNDN (thông thường mức thuế suất thuế TNDN là 20%);

  - Thời gian hưởng ưu đãi: 15 năm tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao.

  Như vậy, có thể thấy doanh nghiệp công nghệ cao chỉ phải chịu mức thuế suất thuế TNDN bằng một nửa so với các doanh nghiệp thông thường khác.

  Thứ hai; miễn, giảm thuế TNDN

  Về điều kiện áp dụng

  Theo Điều 2 Thông tư 03/2021/TT-BTC quy định về điều kiện áp dụng miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghệ cao nghệ cao như sau:

  - Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

  - Doanh thu hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp;

  - Doanh thu được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin là doanh thu từ dịch vụ mới, không bao gồm các dịch vụ đã có trên thị trường (được xác định theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ).

  - Phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trong kỳ để được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Trường hợp không hạch toán riêng được thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

  Mức miễn, giảm thuế

  Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 03/2021/TT-BTC quy định về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp công nghệ cao như sau:

  - Doanh nghiệp công nghệ cao được miễn thuế trong vòng 04 năm;

  - Ngoài ra, doanh nghiệp công nghệ cao còn được giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

  - Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận thì năm đầu tiên tính thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

   
  2917 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591163   19/09/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Những ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp công nghệ cao năm 2022

  Cám ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Mình xin phép bổ sung về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao căn cứ theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg,  như sau:

  Việc công nhận doanh nghiệp công nghệ cao được thực hiện dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

  Về hồ sơ:

  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ được lập thành 02 bộ, trong đó có 01 một bộ hồ sơ gốc và 01 bộ hồ sơ phô tô, bao gồm:

  a) Đơn đề nghị công nhận doanh nghiệp công nghệ cao theo mẫu quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  b) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

  c) Bản thuyết minh doanh nghiệp đã đáp ứng đủ các tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao.

  Về trình tự, thủ tục:

  - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan.

  - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Bộ Khoa học và Công nghệ phải có công văn yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho doanh nghiệp đề nghị công nhận doanh nghiệp công nghệ cao. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao có trách nhiệm bổ sung, sửa chữa và gửi lại Bộ Khoa học và Công nghệ.

  - Trong trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan để làm rõ những vấn đề nêu trong hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

  - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và gửi cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao thì phải thông báo lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp đề nghị công nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

  Mẫu Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoangvy15 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/09/2022)
 • #591514   26/09/2022

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Những ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp công nghệ cao năm 2022

  Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp công nghệ cao, hiện đang thắc mắc không biết là sẽ nhận được những ưu đãi thuế nào. Nhờ bài viết này tôi đã nắm được một số thông tin về mức thuế suất ưu đãi cũng như những trường hợp được miễn, giảm thuế suất. Cảm ơn bạn.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #591552   26/09/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (431)
  Số điểm: 3280
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Những ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp công nghệ cao năm 2022

  Cảm ơn bài viết hay của tác giả, thông qua bài viết cho tôi thấy được doanh nghiệp công nghệ cao là gì và như thế nào! Đồng thời cho thấy rằng điểu kiện để được được hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao ra sao. Bên cạnh đó, là mức thuế sức và mức giảm thể suất cũng như điều kiện được miễn, giảm thuế. Mong rằng tác giả có thể viết thêm những bài viết hay và bổ ích. 

   
  Báo quản trị |  
 • #592073   30/09/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Những ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp công nghệ cao năm 2022

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, các doanh nghiệp công nghệ được tạo điều kiện, hỗ trợ ưu tiên phát triển, một trong những chính sách ưu đãi là hỗ trợ ưu đãi thuế cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp công nghệ sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi trong một thời gian nhất định đủ để phát triển vững.

   
  Báo quản trị |