Những trường hợp xem là giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Chủ đề   RSS   
 • #581561 23/03/2022

  bhnghia99

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:09/03/2022
  Tổng số bài viết (51)
  Số điểm: 366
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Những trường hợp xem là giao dịch giữa công ty với người có liên quan

  Việc kiểm soát giao dịch giữa công ty với người có liên quan nhằm tránh những giao dịch nhằm mục đích trục lợi cá nhân, gây ảnh hưởng đến lợi ích của công ty cũng như cổ đông khác.

  Theo quy định tại khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 thì những giao dịch giữa công ty với những trường hợp sau sẽ được xem là giao dịch giữa công ty với người có liên quan và buộc phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

  - Giao dịch giữa công ty với cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;

  - Giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

  - Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật này.

  Trong đó, người có liên quan của họ được quy định ở trên có thể hiểu theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 là vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

  Trên đây là các trường hợp khi có giao dịch hoặc giao kết hợp đồng sẽ được liệt vào các trường hợp giao dịch giữa công ty và người có liên quan. Cho nên, khi giao dịch có dấu hiệu thuộc các trường hợp trên phải chú ý và phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua.

   
  114 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận