Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

Chủ đề   RSS   
 • #536453 31/12/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

  Xin hỏi biên bản vi phạm hành chính trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả có áp dụng điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính không (Do hết thời hiệu xử phạt)?

   
  6351 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536463   31/12/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1394)
  Số điểm: 11657
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Trường hợp của mình rơi vào điểm c khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 đúng không ạ?

  "Điều 65. Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp sau đây:

  ...

  c) Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 6 hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt quy định tại khoản 3 Điều 63 hoặc khoản 1 Điều 66 của Luật này;"

  Đồng thời tại khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành 2012 cũng nêu:

  "2. Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng có thể ra quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này.

  Quyết định phải ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tang vật bị tịch thu, tiêu hủy; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện."

  Trong trường hợp chị nêu vẫn có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng căn cứ theo Khoản 2 Điều 65 chứ không căn cứ vào Điều 66 chị nhé. 

   
  Báo quản trị |  
 • #536557   31/12/2019

  Mình xin bổ sung những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;

  Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;

  Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

  Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

  Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính;

  Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính;

  Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính hoặc hết thời hạn ra quyết định xử phạt 

  Cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích, tổ chức vi phạm hành chính đã giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt;

  Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm.

   
  Báo quản trị |