Những trường hợp có thể bị đình chỉ hoặc hủy bỏ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

Chủ đề   RSS   
 • #471154 16/10/2017

  hongphuong1993
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2016
  Tổng số bài viết (225)
  Số điểm: 3270
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 107 lần


  Những trường hợp có thể bị đình chỉ hoặc hủy bỏ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng

  Chào cả nhà Dân luật, hôm nay, mình xin chia sẻ với cả nhà một số lưu ý trong việc chào bán cổ phiếu ra công chúng có thể dẫn đến tình trạng đình chỉ hoặc hủy bỏ việc chào bán.

  Tại Điều 22 Luật chứng khoán 2006 có quy định:

  "Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có quyền đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng tối đa là sáu mươi ngày trong các trường hợp sau đây:

  a) Khi phát hiện hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có những thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư;

  b) Việc phân phối chứng khoán không thực hiện đúng quy định tại Điều 21 của Luật này."

  Do đó, nếu phát hiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng có những thông tin sai lệch, bỏ sót nội dung quan trọng có thể ảnh hưởng tới quyết định đầu tư và gây thiệt hại cho nhà đầu tư hoặc việc phân phối cổ phiếu không thực hiện đúng quy định thì tổ chức phát hành cổ phiếu phải nhanh chóng bổ sung và chỉnh sửa hồ sơ và thực hiện phân phối cổ phiếu theo quy định, nếu không sẽ bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đình chỉ hoặc hủy bỏ. 

  Nếu, UBCKNN đã ra quyết định đình chỉ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng thì trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ bị đình chỉ, tổ chức phát hành phải:

  - Công bố việc đình chỉ chào bán cổ phiếu ra công chúng trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

  - Thu hồi các cổ phiếu đã phát hành nếu nhà đầu tư có yêu cầu, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

  Và nhanh chóng khắc phục những thiếu sót dẫn đến tình trạng đình chỉ đó trong thời hạn (60) ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ.

  Trường hợp, tổ chức phát hành khắc phục được và còn nằm trong thời gian quy định 60 ngày) thì UBCKNN sẽ ra văn bản Thông báo huỷ đình chỉ và cổ phiếu được tiếp tục chào bán.

  Trường hợp, tổ chức phát hành không khắc phục hoặc khắc phục không kịp trong thời hạn 60 ngày thì UBCKNN sẽ hủy bỏ đợt chào bán và cấm bán cổ phiếu đó.

  Một số lưu ý cùng cả nhà khi phát hiện sai sót trong chào bán cổ phiếu ra công chúng.

   
  4572 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận