Những thay đổi về vị trí việc làm và biên chế công chức cần biết từ 20/7/2020

Chủ đề   RSS   
 • #548324 03/06/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Những thay đổi về vị trí việc làm và biên chế công chức cần biết từ 20/7/2020

  Chính phủ vừa qua ban hành Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức. Dưới đây là nội dung cập nhật những điểm mới của Nghị định 62 so với quy định hiện hành tại  Nghị định 36/2013/NĐ-CPNghị định 21/2010/NĐ-CP và Nghị định 110/2015/NĐ-CP.

   

  Nghị định 62/2020/NĐ-CP

  Quy định hiện hành

  Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức

   

  - Vị trí việc làm;

  - Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm;

  - Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

   

  - Danh mục vị trí việc làm;

  - Tiêu chuẩn và chức danh ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

   

  Căn cứ xác định vị trí việc làm

  - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

  - Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  - Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền ban hành;

  - Tính chất, đặc điểm, yêu cầu công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

  - Mức độ phức tạp, quy mô công việc; phạm vi và đối tượng phục vụ, quản lý; quy trình, thủ tục quản lý hoặc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật;

  - Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

  - Vị trí địa lý; tính chất, quy mô, cơ cấu dân số; tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tình hình an ninh - trật tự;

  - Thực trạng bố trí, sử dụng đội ngũ công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

   

  Căn cứ xác định biên chế công chức

  - Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

  - Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

  - Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

  - Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

   

  1. Đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương

  - Vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền quy định;

  - Tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp và quy mô, phạm vi, đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực;

  - Quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật chuyên ngành;

  - Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

  - Thực tế tình hình quản lý biên chế công chức được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  2. Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương

  - Các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này;

  - Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

  - Số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

  - Đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  3. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập

  - Các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này;

  - Quy định của Chính phủ về công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập.

   

  Phân loại vị trí việc làm

  1. Phân loại theo khối lượng công việc

  - Vị trí việc làm do một người đảm nhiệm;

  - Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm;

  - Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

  2. Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

  - Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;

  - Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành;

  - Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác);

  - Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

   

  - Vị trí việc làm do một người đảm nhận;

  - Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận;

  - Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

   

  Việc điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức được thực hiện trong các trường hợp sau:

  - Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này;

  - Cơ quan, tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị được tổ chức lại hoặc giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

  - Thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, đô thị hóa, an ninh trật tự;

  - Tính chất, đặc điểm, yêu cầu, mức độ phức tạp, quy mô công việc, phạm vi quản lý, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

  - Trang thiết bị, phương tiện làm việc, mức độ hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   

   

   
  6183 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  tuan86kg (04/06/2020) admin (04/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #548380   03/06/2020

  zichzach79
  zichzach79
  Top 500
  Male
  Mầm

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:05/09/2018
  Tổng số bài viết (138)
  Số điểm: 915
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 90 lần


  Từ đây đến cuối năm đầy khó khăn nhưng cũng phải triệt để cho những kẻ ăn không ngồi rồi..làm thì ít mà chém gió thì nhiều

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn zichzach79 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (04/06/2020) hoacat210907 (29/06/2020)
 • #588010   24/07/2022

  leehuy97
  leehuy97
  Top 500
  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:29/06/2022
  Tổng số bài viết (214)
  Số điểm: 1398
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 13 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn. Bài viết đã cho mình biết thêm thông tin quy định những thay đổi về vị trí việc làm và biên chế công chức khi làm việc trong cơ quan nhà nước. Những thay đổi này rất tích cực đảm bảo đúng người đúng việc, đúng nhiệm vụ và tính chất từ đó nâng cao hiệu quả công việc.

   
  Báo quản trị |