Những nghề cần có bằng “cử nhân luật”

Chủ đề   RSS   
 • #348530 06/10/2014

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4353 lần


  Những nghề cần có bằng “cử nhân luật”

  1. Công chứng viên

  Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm công chứng viên:

  1. Có bằng cử nhân luật;

  2. Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng cử nhân luật;

  3. Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng quy định tại Điều 9 của Luật này hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

  4. Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng;

  5. Bảo đảm sức khỏe để hành nghề công chứng.

  Điều 8 Luật Công chứng 2014

  2. Luật sư

  Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

  Điều 10 Luật luật sư 2006

  3. Trợ giúp viên pháp lý

  Trợ giúp viên pháp lý là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn sau đây:

  a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt;

  b) Có bằng cử nhân luật;

  c) Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý;

  d) Có thời gian làm công tác pháp luật từ hai năm trở lên;

  đ) Có sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Khoản 1 điều 21 Luật trợ giúp pháp lý 2006

  4. Cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

  Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, tự nguyện tham gia trợ giúp pháp lý mà không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật này thì được Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trong các trường hợp sau đây:

  a) Người có bằng cử nhân luật; người có bằng đại học khác làm việc trong các ngành, nghề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

  b) Người thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có bằng trung cấp luật hoặc có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên hoặc có kiến thức pháp luật và có uy tín trong cộng đồng;

  c) Luật sư, Tư vấn viên pháp luật.

  Khoản 1 điều 22 Luật trợ giúp pháp lý 2006

  5. Thẩm phán

  Tiêu chuẩn Thẩm phán

  1. Là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và kiên quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực.

  2. Có trình độ cử nhân luật trở lên.

  Khoản 2 điều 67 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014

  6. Kiểm sát viên

  Tiêu chuẩn chung của Kiểm sát viên
   
  1. Là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết, trung thực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần kiên quyết bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.
   
  2. Có trình độ cử nhân luật trở lên

  Khoản 2 Điều 75 Luật tổ chức kiểm sát nhân dân 2014

  7. Điều tra viên vụ việc cạnh tranh

  Người có đủ tiêu chuẩn sau đây có thể được bổ nhiệm làm điều tra viên:

  1. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan;

  2. Có trình độ cử nhân luật hoặc cử nhân kinh tế, tài chính;

  3. Có thời gian công tác thực tế ít nhất là năm năm thuộc một trong các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều này;

  4. Được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ điều tra.

  Điều 52 Luật cạnh tranh 2004

  8. Thành viên hội đồng cạnh tranh

  Người có đủ tiêu chuẩn sau đây có thể được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng cạnh tranh:

  a) Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, có tinh thần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa;

  b) Có trình độ cử nhân luật hoặc cử nhân kinh tế, tài chính;

  c) Có thời gian công tác thực tế ít nhất là chín năm thuộc một trong các lĩnh vực quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

  d) Có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Khoản 1 điều 55 Luật cạnh tranh 2004

  9. Quản tài viên

  1. Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

  a) Luật sư;

  b) Kiểm toán viên;

  c) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

  2. Điều kiện được hành nghề Quản tài viên:

  a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

  b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;

  c) Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

  3. Chính phủ quy định chi tiết việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và việc quản lý nhà nước đối với Quản tài viên.

  Điều 12 Luật phá sản 2014

  10. Chấp hành viên

  Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, trung thực, liêm khiết, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ cử nhân luật trở lên, có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì có thể được bổ nhiệm làm Chấp hành viên.

  Khoản 1 điều 18 Luật thi hành án dân sự 2008

  11. Báo cáo viên pháp luật

  Báo cáo viên pháp luật phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

  a) Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác;

  b) Có khả năng truyền đạt;

  c) Có bằng tốt nghiệp đại học luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm.

  Khoản 2 điều 35 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

  12. Giám thị, Phó giám thị, Trưởng phân trại, Phó trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó đội trưởng trại giam

  Giám thị, Phó giám thị, Trưởng phân trại, Phó trưởng phân trại, Đội trưởng, Phó đội trưởng phải là người đã tốt nghiệp đại học cảnh sát, đại học an ninh, đại học luật trở lên và bảo đảm các tiêu chuẩn khác theo quy định của Chính phủ.

  Khoản 4 điều 16 Luật thi hành án hình sự 2010

  P/s: Trong các nghề trên có nghề bằng CỬ NHÂN LUẬT mang tính bắt buộc, có nghề mang tính "tương đương" với các bằng khác.

  Kính mong các bác bổ sung thêm các nghề khác vào đây cho "sum vầy" 

  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 12/06/2015 10:29:05 SA
   
  15999 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthanhhuu vì bài viết hữu ích
  hanhkieu68 (08/10/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận