Những lưu ý với Doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng lao động

Chủ đề   RSS   
 • #492433 23/05/2018

  Kimhuyentr
  Top 500
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2015
  Tổng số bài viết (183)
  Số điểm: 6624
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 106 lần


  Những lưu ý với Doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng lao động

  Hợp đồng lao động có giá trị pháp lý không chỉ đối với người lao động (NLĐ) mà còn rang buộc với Người sử dụng lao động (NSDLĐ). Theo quy định của Bộ Luật lao động 2012, khi ký kết hợp đồng lao động cần lưu ý những vấn đề sau:

  1. Hình thức của hợp đồng

  Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản

  Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

  (Điều 16 Bộ luật Lao động 2012)

  2. Nguyên tắc ký kết

  Nội dung không trái pháp luật và không xâm phạm đến quyền và lợi ích của người khác

  NLĐ phải đủ 15 tuổi trở lên, NSDLĐ là cá nhân phải từ 18 tuổi trở lên

  Doanh nghiệp không được từ chối lao động nữ có điều kiện làm việc phù hợp với công việc của doanh nghiệp

  Doanh nghiệp phải đủ điều kiện sử dụng lao động và trả công cho lao động

  3. Nội dung hợp đồng

  Nội dung trọng hợp đồng lao động phải thể hiện rõ các vấn đề như sau:

  Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

  Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

  Công việc và địa điểm làm việc;

  Thời hạn của hợp đồng lao động;

  Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

  Chế độ nâng bậc, nâng lương;

  Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

  Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

  Trách nhiệm của các bên trong việc đóng các khoản bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

  Chế độ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

  4. Về thời hạn của hợp đồng

  Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  5. Những hành vi NSDLĐ không được làm

  Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

  Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

  6. Những lưu ý khác

  Hợp đồng lao động có thể ký kết giữa NSDLĐ với người ủy quyền hợp pháp thay mặt cho nhóm NLĐ

  Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

  Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

   
  1312 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận