Những điều cần lưu ý khi ra khỏi Đảng

Chủ đề   RSS   
 • #528604 20/09/2019

  Linhngo99
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2019
  Tổng số bài viết (195)
  Số điểm: 1803
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 233 lần


  Những điều cần lưu ý khi ra khỏi Đảng

  Xem thêm: Là Đảng viên, ít nhất bạn phải biết 12 điều sau đây;

                    Tất tần tật quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục về hộ tịch;

                    Cập nhật các trường hợp không được ủy quyền;


  Căn cứ Điều 8 Điều lệ Đảng ta thấy có hai trường hợp là Đảng viên bị xóa tên khỏi danh sách Đảng viên:

  + Trường 1: Đảng viên vi phạm quy định về Điều lệ Đảng bị xem xét xóa tên trong danh sách Đảng viên;

  + Trường hợp 2: là Đảng viên không vị phạm tư cách Đảng viên và tự xin ra khỏi Đảng;

  Vậy trong hai trường hợp này được quy định như thế nào và cần lưu ý những gì sau khi rời Đảng. Nội dung dưới đây mình sẽ nêu các quy định của pháp luật về các trường hợp nêu trên

  * Đối với trường hợp 1:

  Chi bộ xem xét xóa tên những Đảng viên vi phạm như sau:

  + Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng hoặc không đóng Đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng;

  + Đảng viên tự ý trả Thẻ Đảng viên hoặc tự hủy Thẻ Đảng viên;

  + Đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ Đảng viên, đã được chi bộ giáo dục nhưng sau thời gian 12 tháng phấn đấu không tiến bộ; Đảng viên hai năm liền vi phạm tư cách Đảng viên;

  + Đảng viên không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị 

  Căn cứ: (Quy Định tại Điều 8 Quy định 29-QĐ/TW và Hướng dẫn 01-HD/TW);

  LƯU Ý:

  - Nếu Đảng viên có khiếu nại, thì gửi đơn khiếu nại trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xóa tên;

  - Từ khi nhận được đơn khiếu nại từ Đảng viên thì cơ quan có thẩm quyền cấp ủy có trách nhiệm phải giải quyết trong thời hạn không quá 90 ngày làm việc đối với cấp tỉnh, huyện và tương đương; không quá 180 ngày làm việc đối với cấp Trung ương;

  - Không xem xét giải quyết trong trường hợp: Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đảng viên nhận được quyết định xóa tên; đã được cấp có thẩm quyền cao nhất xem xét, kết luận; cá nhân hoặc tập thể khiếu nại hộ; khiếu nại khi chưa có quyết định xóa tên của cấp ủy đảng có thẩm quyền;

  Vậy, khi nhận được quyết định xóa tên Đảng viên, bạn phải lập tức nghiên cứu kĩ. Nếu bạn cảm thấy có có điều không hợp tình, hợp lý thì khiếu nại ngay tránh mất quyền lợi bản thân; nhưng đừng quên những trường hợp không được xem xét giải quyết đấy;

  * Đối với trường hợp 2:

  Chỉ xem xét cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên chưa vi phạm về tư cách. Nếu vi phạm tư cách đảng viên thì phải xử lý kỷ luật về Đảng, sau đó mới xét cho ra khỏi Đảng.

  Thủ tục xin ra khỏi đảng viên:

  - Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ;

  - Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên;

  - Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.

  LƯU Ý:

  Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho những người đó.

  Vậy sau khi xem xét thấy hợp lệ cơ quan chi bộ có thẩm quyền sẽ gửi quyết định để bạn được xóa tên khỏi danh sách Đảng viên.

  * Trường hợp đã rời Đảng và có mong muốn vào lại thì có dễ dàng không?

  - Chỉ chấp nhận quay lại Đảng 1 lần;

  - Thời gian quay lại Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích);

  - Làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định;

  - Những Đảng viên xin kết nạp lại cần trải qua một thời gian dự bị;

  - Thực hiện lại thủ tục kết nạp Đảng ban đầu theo quy định tại khoản 1,2,3 Điều 4 Điều lệ Đảng;

  Không xem xét, kết nạp lại những người trước đây ra khỏi Đảng vì lý do:

  - Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn);

  - Gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án vì tội tham nhũng; bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.

  Do đó, bạn chỉ cần cố gắng để hoàn thiện bản thân về phẩm chất đạo đức, trình độ... thì vẫn có cơ hội đước xét kết nạp Đảng lại.

  Căn cứ: Khoản 5, Điều 7 Quyết định 29/QĐ-TW

  Tham khảo mẫu đơn trong file đính kèm: 

   
  52094 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn Linhngo99 vì bài viết hữu ích
  enychi (22/09/2019) admin (21/09/2019) ThanhLongLS (20/09/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận