Những điều cần biết về Văn bản quy phạm pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #296989 13/11/2013

  Choi_Tre

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2012
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 194
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 42 lần


  Những điều cần biết về Văn bản quy phạm pháp luật

  Dân Luật hưởng ứng ngày “Pháp luật Việt Nam” (09/11/2013)

  Nhân ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, hòa mình vào các hoạt động của cơ quan nhà nước, mình cũng muốn đóng góp một chút công sức vào công việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật…

  Tất cả các mối quan hệ xã hội phát sinh đều được pháp luật điều chỉnh. Hình thức thể hiện của pháp luật chính là thông qua các văn bản quy phạm pháp luật. Như vậy, vấn đề đặt ra là, muốn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân hiệu quả thì phải giúp họ nhận biết văn bản quy phạm pháp luật là cái gì, tiếp cận nó từ đâu và áp dụng nó ra sao???

  Với tư tưởng “Đừng ra trận khi bạn không hiểu vũ khí của mình sử dụng như thế nào”, dựa vào kiến thức và kinh nghiệm bản thân, tôi xin trình bày một số vấn đề liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật một cách thực tế nhất, gợi mở thêm một số vấn đề để mọi người cùng thảo luận

  Khái niệm chung:

  Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

  I. Cách nhận biết văn bản QPPL

  1.     Dựa vào số hiệu:

  Từ năm 1996 cho đến nay, trong số hiệu văn bản QPPL có số năm ban hành. Ví dụ: 17/2008/QH12; 71/2012/NĐ-CP; 03/2013/TT-BTC, 09/2013/QĐ-UBND…

  2.     Dựa vào cơ quan ban hành văn bản và loại văn bản:

   

  Cơ quan ban hành VB

  01/01/1997 - 27/12/2002

  27/12/2002 - 01/01/2009

  01/01/2009 - nay

  Quốc hội

  Hiến pháp, luật, nghị quyết

  Hiến pháp, luật, nghị quyết

  Hiến pháp, luật, nghị quyết

  UBTVQH

  Pháp lệnh, nghị quyết;

  Pháp lệnh, nghị quyết;

  Pháp lệnh, nghị quyết; Nghị quyết liên tịch

  Chủ  tịch  nứơc

  Lệnh, quyết định

  Lệnh, quyết định

  Lệnh, quyết định

  Chính phủ

  Nghị quyết, Nghị định

  Nghị quyết, Nghị định

  Nghị định; Nghị quyết liên tịch

  Thủ Tướng

  Quyết định, chỉ thị

  Quyết định, chỉ thị

  Quyết định

  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

  Quyết định, chỉ thị, thông tư

  Quyết định, chỉ thị, thông tư, Thông tư liên tịch

  Thông tư; Thông tư liên tịch

  Hội đồng Thẩm phán TANDTC

  Nghị quyết

  Nghị quyết

  Nghị quyết

  Chánh án TANDTC

  Không được ban hành

  Quyết định, chỉ thị, thông tư, Thông tư liên tịch

  Thông tư; Thông tư liên tịch

  Viện trưởng VKSNDTC

  Quyết định, chỉ thị, thông tư

  Quyết định, chỉ thị, thông tư, Thông tư liên tịch

  Thông tư; Thông tư liên tịch

  Tổng Kiểm toán Nhà nước

  Không được ban hành

  Không được ban hành

  Quyết định

   

  01/01/1997 - 27/12/2002

  27/12/2002 - 01/04/2005

  01/04/2005 - nay

  Hội đồng nhân dân

  Nghị Quyết

  Nghị Quyết

  Nghị Quyết

  Ủy ban nhân dân

  Quyết định, Chỉ thị

  Quyết định, Chỉ thị

  Quyết định, Chỉ thị

  II. Một số lưu ý khi sử dụng văn bản quy phạm pháp luật:

  1.     Hiệu lực của văn bản

  a)     Thời điểm có hiệu lực:

  Thông thường, văn bản sẽ quy định ngày có hiệu lực của nó, nhưng một số trường hợp phải căn cứ vào Luật ban hành văn bản để xác định ngày có hiệu lực.

   

  Loại vb

  01/01/1997 - 27/12/2002

  27/12/2002 - 01/01/2009

  01/01/2009 - nay

  Do QH và UBTVQH ban hành

  Có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố, trừ trường hợp văn bản đó quy định ngày có hiệu lực khác.

  Có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố, trừ trường hợp văn bản đó quy định ngày có hiệu lực khác.

  - Được quy định trong văn bản nhưng không sớm hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

   

  - Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo; văn bản quy phạm pháp luật không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành.

  Do CTN ban hành

  Có hiệu lực kể từ ngày đăng Công báo, trừ trường hợp văn bản đó quy định ngày có hiệu lực khác.

   

  có hiệu lực kể từ ngày đăng Công báo, trừ trường hợp văn bản đó quy định ngày có hiệu lực khác.

  Các vb còn lại

  Có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày ký văn bản hoặc có hiệu lực muộn hơn nếu được quy định tại văn bản đó.

  Có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo hoặc có hiệu lực muộn hơn nếu được quy định tại văn bản đó.

  VB đặc biệt

  Văn bản được ban hành quy định các biện pháp thi hành trong trương hợp khẩn cấp tạm thời do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành có thể có hiệu lực sớm hơn hơn 15 ngày kể từ ngày ký văn bản.

  Đối với văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, thì văn bản có thể quy định ngày có hiệu lực sớm hơn so với các văn bản thường.

  Văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp có thể có hiệu lực trước khi đăng công báo.

   

  Văn bản có nội dung thuộc bí thộc bí mật nhà nước không cần đăng Công báo vẫn có hiệu lực.

   

  01/04/2005 - nay

  01/04/2005 - nay

  01/04/2005 - nay

  VB của HĐND và UBND

  VBQPPL cấp tỉnh có hiệu lực sau mười ngày và phải được đăng trên báo cấp tỉnh chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày HĐND thông qua hoặc Chủ tịch UBND ký ban hành, trừ trường hợp văn bản quy định ngày có hiệu lực muộn hơn.

  VB quy định các biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp có thể quy định ngày có hiệu lực sớm hơn.

  VBQPPL cấp huyện có hiệu lực sau mười ngày và phải được đăng trên báo cấp tỉnh chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày HĐND thông qua hoặc Chủ tịch UBND ký ban hành, trừ trường hợp văn bản quy định ngày có hiệu lực muộn hơn.

  Không quy định hiệu lực trở về trước đối với vb qppl của HĐND và UBND

  VBQPPL cấp xã có hiệu lực sau mười ngày và phải được đăng trên báo cấp tỉnh chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày HĐND thông qua hoặc Chủ tịch UBND ký ban hành, trừ trường hợp văn bản quy định ngày có hiệu lực muộn hơn.

  b)    Khoảng thời gian áp dụng

  Thông thường, văn bản qppl có hiệu lực áp dụng trong khoảng thời gian từ ngày văn bản có hiệu lực cho đến ngày văn bản hết hiệu lực, trừ một số trường hợp:

  + Một phần nội dung của văn bản có hiệu lực trở về trước: Phần nội dung có hiệu lực trở về trước đó sẽ được áp dụng trước thời điểm văn bản có hiệu lực.

  + Hiệu lực của văn bản bị gián đoạn do bị đình chỉ thực hiện trong một khoảng thời gian

  + Văn bản đặc thù chỉ áp dụng trong một khoảng thời gian: Cho dù không có văn bản nào khác thay thế hủy bỏ các văn bản này để đưa nó về tình trạng hết hiệu lực thì hiệu lực áp dụng của nó cũng chỉ nằm trong khoảng thời gian đã được quy định.

  + Văn bản bị sửa đổi bổ sung đính chính: mặc dù tình trạng vẫn còn hiệu lực nhưng những nội dung bị sửa đổi thay thế đính chính thì không còn hiệu lực nữa. Ngày hết hiệu lực của những nội dung  trên là ngày có hiệu lực của văn bản bị sửa đổi bổ sung đính chính (hoặc quy định ngày cụ thể khác).

  c)     Thời điểm hết hiệu lực

  Một văn bản chỉ hết hiệu lực khi có văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay thế hủy bỏ bãi bỏ hoặc hết thời hạn có hiệu lực được quy định ngay tại văn bản đó.

  Trong thực tế có rất nhiều trường hợp cơ quan ban hành văn bản không biết được trước đây mình đã ban hành những văn bản, quy định nào cho nên cuối văn bản thường phòng hờ một đoạn “Những quy định trước đây trái với quy định của văn bản này đều bị bãi bỏ”

  Mặc dù Luật ban hành văn bản quy định rõ phải chỉ định rõ tên văn bản, điều, khoản, điểm bị thay thế sửa đổi…. Tuy nhiên thực tế áp dụng bạn phải vận dụng hết kiến thức, kinh nghiệm, sự trợ giúp từ nhiều nguồn để có thể tránh trường hợp sử dụng những nội dung cũ chưa được “chính thức” hết hiệu lực

  * Nếu không nắm rõ các nguyên tắc xác định hiệu lực văn bản như trên, người sử dụng văn bản rất dễ gặp phải các rủi ro như: hành vi thực hiện sẽ không được thừa nhận, nếu có thiệt hại phát sinh sẽ phải bồi thường…

  2.     Phạm vi, đối tượng áp dụng

  Văn bản chỉ có giá trị áp dụng trong phạm vi và đối tượng áp dụng của mình, đa số tất cả văn bản đều có quy định về nội dung này tại phần đầu văn bản. Do đó, trước khi áp dụng bất kì quy định nào trong văn bản, nên xem lại thật kỹ phần phạm vi và đối tượng áp dụng, để tránh được các rủi ro đánh tiếc.

  VD: Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH về bảo hiểm thất nghiệp trong phần phạm vi áp dụng có nói:

  “Đối với người đang hưởng lương hưu hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng có giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.”

  Như vậy, nếu không tham khảo kỹ nội dung này mà lấy bất kỳ quy định nào khác trong Thông tư 32 áp dụng cho đối tượng không tham gia bảo hiểm thất thất nghiệp thì sai hoàn toàn.

  3.     Lựa chọn văn bản áp dụng

  Pháp luật Việt Nam còn chưa được hoàn thiện, nhiều nội dung chồng chéo lên nhau là thực tế mà không chuyên gia nào trong lĩnh vực pháp luật phủ nhận. Do đó, đương nhiên có những trường hợp có nhiều văn bản cùng điều chỉnh một vấn đề, lúc đó phải có sự cân nhắc phù hợp đề tìm ra luật áp dụng:

  + Áp dụng văn bản có giá trị pháp lý cao hơn.

  + Áp dụng văn bản mới hơn.

  + Trường hợp văn bản có giá trị pháp lý như nhau thì luật riêng ưu tiên hơn luật chung; luật nào sát với lĩnh vực của vấn đề thì ưu tiên hơn các lĩnh vực khác.

  + Đối với luật nội dung thì sự việc xảy ra vào thời gian nào thì lấy văn bản có hiệu lực vào thời điểm đó để giải quyết, còn về luật hình thức thì áp dụng văn bản có hiệu lực lúc quan hệ được đem ra giải quyết

  + …

  III. Kết luận:

              “Đừng ra trận khi bạn không hiểu vũ khí của mình sử dụng như thế nào”. Mong rằng bài viết này mang lại điều gì đó hữu ích cho mục tiêu phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân mà cả nước đang phấn đấu thực hiện. Để chúng ta, những người trong nghề luật, cùng với người dân và nhà nước có thể cùng nhau thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần.

              Bài viết dựa trên số lượng kiến thức và kinh nghiệm ít ỏi, rất mong nhận được sự giúp đỡ nhiều từ các chuyên gia trong ngành để bài viết đạt được hiệu quả cao nhất.

  Một số câu hỏi thảo luận xoay quanh chủ đề Văn bản quy  phạm pháp luật, có những câu hỏi mang tính nhắc nhớ lại kiến thức, có những câu đặt ra cho chúng ta những dấu chấm hỏi lớn mà khi giải quyết nó có thể phát sinh vấn đề có giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng…

  1.     Cơ quan có thẩm quyền ban hành Thông tư thì có thẩm quyền ban hành Thông tư liên tịch, và ngược lại?

  2.     Văn bản quy phạm pháp luật không đăng công báo thì có giá trị áp dụng hay không?

  3.     Cùng một vấn đề mà có hai hoặc nhiều văn bản quy phạm pháp luật cùng điều chỉnh thì áp dụng văn bản nào?

  4.     Bãi bỏ và hủy bỏ có khác nhau gì không?

   
  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 13/11/2013 02:35:37 CH

  "Những điều tầm thường nhất - Trong con mắt thế gian - Là điều ta trân trọng - Chẳng cần ánh hào quang - Hay giàu sang phú quý - Là lý tưởng và còn hơn thế nữa - Ta đi phục vụ mọi người"

   
  137630 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
 • #297089   13/11/2013
  Được đánh dấu trả lời

  anhminhhh
  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 60 lần


  Câu 4 của bạn e là khó trả lời rồi vì trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, 'bãi bỏ' và 'huỷ bỏ' k đc quốc hội giải thích.

  Câu 1. Có. Căn cứ: khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 11, Điều 2 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  Câu 2. Căn cứ:

  Điều 78. Thời điểm có hiệu lực và việc đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật
   
  2. Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo; văn bản quy phạm pháp luật không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước và các trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này.
   
  (đoạn 2 khoản 1:
  "Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành nhưng phải được đăng ngay trên Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là Công báo) chậm nhất sau hai ngày làm việc, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.")
   
  Câu 3. Căn cứ:
   
  Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật
   
  2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
   
  3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhminhhh vì bài viết hữu ích
  Choi_Tre (14/11/2013)
 • #297095   13/11/2013

  thuuyen178
  thuuyen178

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/10/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  em ở hải dương, tỉnh em vừa quyết định thành lập 1 thôn mới ở xã em. em thắc mắc về phần cơ sở pháp lí của vấn đề này ạ. khi thành lập thôn mới thì căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  luật sư cho em hỏi về căn cứ này đã đầy đủ chưa ạ? cảm ơn luật sư!

   
  Báo quản trị |  
 • #297148   14/11/2013

  Choi_Tre
  Choi_Tre

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2012
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 194
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 42 lần


  Các trường hợp chia tách thành lập xã thôn xóm mới họ đều căn cứ vào các vản bản này, bạn xem xét để áp dụng nhé:

  Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý.

  Thông tư 19-BT-1979 điều chỉnh địa giới các huyện, xã và các đơn vị tương đương thuộc các Tỉnh và Thành phố trực thuộc Trung ương do Phủ Thủ tướng ban hành

  Quyết định 94-HĐBT năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
  ...

  Cập nhật bởi Choi_Tre ngày 14/11/2013 08:18:59 SA

  "Những điều tầm thường nhất - Trong con mắt thế gian - Là điều ta trân trọng - Chẳng cần ánh hào quang - Hay giàu sang phú quý - Là lý tưởng và còn hơn thế nữa - Ta đi phục vụ mọi người"

   
  Báo quản trị |  
 • #297166   14/11/2013

  Choi_Tre
  Choi_Tre

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2012
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 194
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 42 lần


  Câu trả lời của bạn anhminhhh đúng được 2 câu nhé, còn câu 1 và câu 4, xem xét kỹ sẽ thấy nhiều điểm thú vị đó bạn!
   
  Vấn đề phát sinh ở câu số 2: 
   
  Trong những trường hợp văn bản không quy định những vấn đề thuộc bí mật nhà nước, không quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, không nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh mà vẫn không đăng Công báo thì hiệu lực của văn bản này được xác định như thế nào???
   
  Ví dụ: 
  Nghị định 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (không tìm thấy trên trang công báo CP)
   
  Thông tư 05/2010/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 14/2009/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội
   
  Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
  ....
  Những văn bản nêu trên đều thay thế 1 vài văn bản khác. Căn cứ theo luật ban hành văn bản QPPL thì những văn bản chưa đăng công báo này chưa có hiệu lực, đồng nghĩa với việc vẫn phải áp dụng các quy định cũ.
   
  Thực tế thì hiện nay không nhiều người quan tâm đến vấn đề này, cho nên vẫn áp dụng các quy định mới mà không hề quan tâm đến văn bản đó được đăng công báo hay chưa. 
   
  Căn cứ theo luật thì việc áp dụng như trên là sai, và nếu việc áp dụng sai văn bản như trên gây thiệt hại vật chất và tinh thần thì phải bồi thường, trực tiếp chính là các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng; và xa hơn nữa là cơ quan có trách nhiệm ban hành, đăng công báo. Nếu tính hết các mức thiệt hại ra thì con số quả thật là khủng khiếp.
  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 14/11/2013 09:16:34 SA

  "Những điều tầm thường nhất - Trong con mắt thế gian - Là điều ta trân trọng - Chẳng cần ánh hào quang - Hay giàu sang phú quý - Là lý tưởng và còn hơn thế nữa - Ta đi phục vụ mọi người"

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn Choi_Tre vì bài viết hữu ích
  bhxhdanang (14/11/2013) Kara_men (17/05/2015)
 • #297662   16/11/2013

  anhminhhh
  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 60 lần


  Câu 2, mình thấy k có vấn đề gì.
   
  Căn cứ khoản 2, Điều 78 thì "Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo; văn bản quy phạm pháp luật không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành", theo đó:
   
  ○ Văn bản quy phạm pháp luật đăng công báo thì có hiệu lực thi hành;
  ○  Văn bản quy phạm pháp luật đăng công báo thì KHÔNG có hiệu lực thi hành.
   
  Theo em chúng ta thử tìm xem có quy định nào về/hoặc kiến nghị về chế tài đối với cơ quan ban hành văn vản quy phạm pháp luật không đăng Công báo, cũng như chia sẻ nhau kinh nghiệm, kỹ thuật tìm văn bản trong Công báo, okie?
   
  Báo quản trị |  
 • #297673   16/11/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14865)
  Số điểm: 99214
  Cảm ơn: 3439
  Được cảm ơn 5293 lần
  SMod

  anhminhhh viết:

  Câu 2, mình thấy k có vấn đề gì.
   
  Căn cứ khoản 2, Điều 78 thì "Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo; văn bản quy phạm pháp luật không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành", theo đó:
   
  ○ Văn bản quy phạm pháp luật đăng công báo thì có hiệu lực thi hành;
  ○  Văn bản quy phạm pháp luật đăng công báo thì KHÔNG có hiệu lực thi hành.
   
  Theo em chúng ta thử tìm xem có quy định nào về/hoặc kiến nghị về chế tài đối với cơ quan ban hành văn vản quy phạm pháp luật không đăng Công báo, cũng như chia sẻ nhau kinh nghiệm, kỹ thuật tìm văn bản trong Công báo, okie?

  Đoạn tô màu vàng là bạn suy diễn từ đâu ra vậy ?

   
  Báo quản trị |  
 • #298052   19/11/2013

  phanthanhtuan2013
  phanthanhtuan2013
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:24/02/2013
  Tổng số bài viết (310)
  Số điểm: 2586
  Cảm ơn: 39
  Được cảm ơn 154 lần


  ntdieu viết:

   

  anhminhhh viết:

   

  Câu 2, mình thấy k có vấn đề gì.
   
  Căn cứ khoản 2, Điều 78 thì "Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo; văn bản quy phạm pháp luật không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành", theo đó:
   
  ○ Văn bản quy phạm pháp luật đăng công báo thì có hiệu lực thi hành;
  ○  Văn bản quy phạm pháp luật đăng công báo thì KHÔNG có hiệu lực thi hành.
   
  Theo em chúng ta thử tìm xem có quy định nào về/hoặc kiến nghị về chế tài đối với cơ quan ban hành văn vản quy phạm pháp luật không đăng Công báo, cũng như chia sẻ nhau kinh nghiệm, kỹ thuật tìm văn bản trong Công báo, okie?

   

   

  Đoạn tô màu vàng là bạn suy diễn từ đâu ra vậy ?

  Bác ntdieu nói đúng rồi, có thể là bạn hiểu nhưng do bạn giải thích hoặc lỗi đánh máy sao đó. Bạn kiểm tra lại xem.

  Tra cứu BẢN ÁN/ HỢP ĐỒNG MẪU tại https://caselaw.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #297674   16/11/2013

  anhminhhh
  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 60 lần


  Mình k suy nhé, mình căn cứ khoản 2, Điều 78 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngược lại, bạn căn cứ vào đâu để k đồng ý với mình?

   
  Báo quản trị |  
 • #297680   16/11/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14865)
  Số điểm: 99214
  Cảm ơn: 3439
  Được cảm ơn 5293 lần
  SMod

  Vậy là bạn không đọc kỹ đoạn màu vàng

  Bạn đọc kỹ lại xem, rồi diễn đạt lại ý bạn muốn thảo luận thêm ở bài viết trước là gì.

   
  Báo quản trị |  
 • #297685   16/11/2013

  anhminhhh
  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 60 lần


  Mình hiểu ý bạn muốn nói gì, nhưng bạn k hiểu hàm ý của mình. Trước tiên bạn thử trả lời mình vbqppl sau có hiệu lực thi hành k nhé: Nghị định số 96/1997/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 1997?

   
  Báo quản trị |  
 • #297688   16/11/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14865)
  Số điểm: 99214
  Cảm ơn: 3439
  Được cảm ơn 5293 lần
  SMod

  Bạn không đọc kỹ cho nên bạn không hiểu là đúng thôi. Tôi chắc chắn bạn sẽ hiểu tôi định nói gì khi bạn đọc kỹ đoạn màu vàng.

  Tôi không tìm thấy nghị định 96/1997/NĐ-CP trên thuvienphapluat.vn cho nên tôi không thể khẳng định văn bản này có hiệu lực hay không. Tuy nhiên cho dù có hay không thì nó sẽ không liên quan gì đến đoạn tô màu vàng ở trên.

   
  Báo quản trị |  
 • #297692   16/11/2013

  anhminhhh
  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 60 lần


  Sr nhìn lại thì ra là sai sót trong việc đánh máy=)) mình viết lại nhé đoạn trên là mình copy dòng trên paste xuốn dòng dưới nên quên k sửa một chữ trong đó:

  ○ Văn bản quy phạm pháp luật đăng công báo thì có hiệu lực thi hành;
  ○ Văn bản quy phạm pháp luật không đăng công báo thì KHÔNG có hiệu lực thi hành (trừ trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 78 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).
   
  Đối với văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước (Nghị định số 96 đã nêu trên) thì theo các bạn chúng ta có phải tuân thủ nó k trong khi chúng ta k đc xem nó, cũng như k đc công báo;)?
   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #297706   17/11/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14865)
  Số điểm: 99214
  Cảm ơn: 3439
  Được cảm ơn 5293 lần
  SMod

  Nếu nói cụ thể về nghị định  96/1997/NĐ-CP thì nó có hiệu lực thi hành, cho dù có đăng công báo hay không. Căn cứ vào luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996 thì nghị định không bắt buộc phải đăng công báo mới có hiệu lực !!!

   

  Điều 10. Đăng Công báo, yết thị và đưa tin

  Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo hoặc yết thị, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

  Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương phải được đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời hạn chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

  Chính phủ thống nhất quản lý Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phải được yết thị tại trụ sở của cơ quan ban hành và những địa điểm khác do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quyết định.

  Điều 75. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

  1- Luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố, trừ trường hợp văn bản đó quy định ngày có hiệu lực khác.

  2- Văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước có hiệu lực kể từ ngày đăng Công báo, trừ trường hợp văn bản đó quy định ngày có hiệu lực khác.

  3- Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày ký văn bản hoặc có hiệu lực muộn hơn nếu được quy định tại văn bản đó. Đối với văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, thì văn bản có thể quy định ngày có hiệu lực sớm hơn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  Nguyenlely112000 (11/01/2020)
 • #297709   17/11/2013

  anhminhhh
  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 60 lần


  Bạn nói như thế hơi sớm, nhỡ đâu nó không đc đăng công báo, cũng không đc yết thị, và cũng không đc đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại đoạn 1, Điều 10 thì sao? 

   
  Báo quản trị |  
 • #297827   18/11/2013

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1982 lần


   

  anhminhhh viết:

   

  Bạn nói như thế hơi sớm, nhỡ đâu nó không đc đăng công báo, cũng không đc yết thị, và cũng không đc đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại đoạn 1, Điều 10 thì sao? 

   

   

   

  Chào bạn.

   "(1)không đc đăng công báo, cũng(2) không đc yết thị, và cũng (3)không đc đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại đoạn 1, Điều 10"

  Ý kiến nhận định này của bạn không thuyết phục vì có nhiều điều kiện kèm theo phải thoã mãn thì nhận định của bạn mới đúng.

   

  Cập nhật bởi hungmaiusa ngày 18/11/2013 11:02:03 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #297784   18/11/2013

  Choi_Tre
  Choi_Tre

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2012
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 194
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 42 lần


   
  Ở Luật ban hành văn bản 1996 có thêm khái niệm yết thị khiến chúng ta khó giải thích được VB QPPL không được đăng công báo thì có hiệu lực hay không.
   
  Tuy nhiên, Luật BHVB 2008 và Luật BHVB UBND&HĐND 2004 đã bỏ khái niệm yết thị và khẳng định rõ: 
   

  Điều 78. Thời điểm có hiệu lực và việc đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật

   
  2. Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo; văn bản quy phạm pháp luật không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước và các trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này.
   
  Điều 8. Đăng Công báo, niêm yết, đưa tin, gửi và lưu trữ văn bản
   
  1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) phải được đăng Công báo cấp tỉnh.

  Đặc điểm của VBQPPL là tính bắt buộc áp dụng chung, muốn được áp dụng chung thì ít nhất người dân phải biết về văn bản đó, và phương pháp mà nhà nước đang áp dụng là đăng công báo. Do đó, việc bắt buộc VB QPPL có hiệu lực phải được đăng công báo là hoàn toàn phù hợp.

   
  Cái mà chúng ta đang bàn ở đây là văn bản không cần giữ bí mật, không đăng công báo thì có hiệu lực áp dụng hay không?
   
  Câu trả lời chắc chắn là không nhưng thực tế trường hợp này không hiếm! Vẫn chưa có văn bản nào hướng dẫn áp dụng những văn bản này và chế tài xử phạt.
   
  Chẳng lẽ từ trước đến nay nhà nước và nhân dân vẫn đang áp dụng những văn bản theo nguyên tắc vẫn chưa có hiệu lực hay sao? Thật là nguy hiểm quá!

  "Những điều tầm thường nhất - Trong con mắt thế gian - Là điều ta trân trọng - Chẳng cần ánh hào quang - Hay giàu sang phú quý - Là lý tưởng và còn hơn thế nữa - Ta đi phục vụ mọi người"

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Choi_Tre vì bài viết hữu ích
  TRUTH (18/11/2013)
 • #297820   18/11/2013

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4130)
  Số điểm: 30170
  Cảm ơn: 963
  Được cảm ơn 1982 lần


  Chào bạn Choi_tre !

  Cảm ơn bạn về bài viết rất hửu ích của bạn. 

  Tuy tôi đồng ý với bạn là VBQPPL chưa đăng công báo là trái luật và cần phải sửa ngay cho đúng luật. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với bạn là "nguy hiểm quá" vì tôi chưa hiểu là vì sao lại "nguy hiểm quá" vì cũng có thời gian chúng ta không bắt buộc phải đăng công báo cho mọi người biết. :'(

   
  Báo quản trị |  
 • #297844   18/11/2013

  Choi_Tre
  Choi_Tre

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/12/2012
  Tổng số bài viết (18)
  Số điểm: 194
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 42 lần


  hungmaiusa viết:

  Chào bạn Choi_tre !

  Cảm ơn bạn về bài viết rất hửu ích của bạn. 

  Tuy tôi đồng ý với bạn là VBQPPL chưa đăng công báo là trái luật và cần phải sửa ngay cho đúng luật. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với bạn là "nguy hiểm quá" vì tôi chưa hiểu là vì sao lại "nguy hiểm quá" vì cũng có thời gian chúng ta không bắt buộc phải đăng công báo cho mọi người biết. :'(


  Cái này dễ hình dung lắm bạn!

  Ví dụ 3 văn bản QPPL chưa được đăng công báo: 
  Nghị định 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
   
  Thông tư 05/2010/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 14/2009/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội
   
  Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
   
  Vào một ngày đẹp trời Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn Luật ban hành văn bản QPPL, quy định rằng vb thuộc đối tượng phải đăng công báo mà vì bất cứ lý do nào mà đến hiện tại chưa đăng thì không có hiệu lực pháp luật. Các giao dịch, hợp đồng, văn bản có căn cứ áp dụng là những văn bản này thì cũng vô hiệu theo (chỉ vô hiệu phần liên quan đến văn bản không có hiệu lực đó).
   
  Từ cá nhân đến tổ chức, doanh nghiệp hay nhà nước đều sống dở chết dở vì trước giờ sử dụng 3 văn bản trên nhưng không để ý đến việc đăng công báo hay chưa, mặc dù Luật đã quy định rành rành ra đó là nó không có hiệu lực.
   
  Xin kết luận rằng: Nguy hiểm thật!

   

  "Những điều tầm thường nhất - Trong con mắt thế gian - Là điều ta trân trọng - Chẳng cần ánh hào quang - Hay giàu sang phú quý - Là lý tưởng và còn hơn thế nữa - Ta đi phục vụ mọi người"

   
  Báo quản trị |  
 • #297918   18/11/2013

  anhminhhh
  anhminhhh
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2013
  Tổng số bài viết (192)
  Số điểm: 3407
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 60 lần


  Hungmaiusa: trên kia là quan điểm của mình đối với bài viết của ntdieu, ntdieu cho rằng Nghị định 96 là có hiệu lực dù k công báo vì có thể nó lại đc yết thị, nhưg mình cho rằg bạn ntdieu khẳg định hơi qá sớm vì bạn ếy chưa chứg minh đc nó có đc yết thị hay chưa đã vội vã tuyên bố Nghị định này là hiệu lực.;(

   
  Báo quản trị |  
 • #297931   18/11/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14865)
  Số điểm: 99214
  Cảm ơn: 3439
  Được cảm ơn 5293 lần
  SMod

  Tôi khẳng định rằng nghị định 96/1997/NĐ-CP có hiệu lực hoặc ít nhất là đã từng có hiệu lực (hiện nay có thể đã bị thay thế, tôi không chắc lắm), mặc dù tôi không biết nội dung nghị định này về việc gì và có đăng công báo hay không, tôi cũng không quan tâm đến việc văn bản này có được yết thị hay đưa tin trên thông tin đại chúng hay không.

  Căn cứ pháp lý dựa vào luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 1996, có hiệu lực từ 01/01/1997. Theo luật này thì "Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản quy phạm pháp luật liên tịch có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày ký văn bản hoặc có hiệu lực muộn hơn nếu được quy định tại văn bản đó" (trích khoản 3 điều 75).

  Luật này mặc dù quy định các văn bản quy phạm pháp luật phải đăng công báo, nhưng không có điều khoản nào nói rằng "không đăng công báo thì không có hiệu lực".

  Nếu bạn anhminhhh không đồng ý thì vui lòng đưa ra căn cứ pháp lý.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  ID1234 (09/01/2014)