Những cơ quan nào có trách nhiệm tiến hành hòa giải về bạo lực gia đình?

Chủ đề   RSS   
 • #599398 28/02/2023

  Những cơ quan nào có trách nhiệm tiến hành hòa giải về bạo lực gia đình?

  Tại Điều 18 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2023) có quy định về chủ thể tiến hành hòa giải về bạo lực gia đình như sau:
   
  1. Thành viên gia đình, dòng họ có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp nhằm phòng ngừa hành vi bạo lực gia đình phát sinh hoặc tái diễn.
   
  Trong trường hợp cần thiết có thể mời chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, người thân, người trong cơ quan, tổ chức của chủ thể có mâu thuẫn, tranh chấp và người được đào tạo hoặc có kinh nghiệm về công tác xã hội, tâm lý học, người có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình tham gia hòa giải.
   
  2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa người thuộc cơ quan, tổ chức đó với thành viên gia đình của họ khi có đề nghị của thành viên gia đình; trường hợp cần thiết thì phối hợp với cơ quan, tổ chức ở địa phương để hòa giải.
   
  3. Tổ hòa giải ở cơ sở có trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở.
   
  4. Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức, cá nhân khác hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho hòa giải viên của Tổ hòa giải ở cơ sở.
   
  Như vậy, những người, cơ quan có trách nhiệm tiến hành hòa giải về bạo lực gia đình bao gồm:
   
  - Thành viên gia đình, dòng họ.
   
  - Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức theo nghị của thành viên gia đình;
   
  - Tổ hòa giải ở cơ sở;
   
  - Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
   
  113 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599571   28/02/2023

  Những cơ quan nào có trách nhiệm tiến hành hòa giải về bạo lực gia đình?

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp. Có thể thấy việc hòa giải là một biện pháp được áp dụng để xử lý các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống xã hội của cộng đồng dân cư, trong đó bao gồm cả mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình. Việc xử lý mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình từ sớm sẽ giúp nhằm giảm thiểu nguy cơ mâu thuẫn, tranh chấp thành bạo lực gia đình. Các cơ quan có thẩm quyền hòa giải cần phát huy tối đa vai trò của mình nhằm giúp người dẫn giải quyết được các mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân và gia đình. 

   
  Báo quản trị |