Những ai không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam?

Chủ đề   RSS   
 • #552585 24/07/2020

  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 272 lần


  Những ai không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam?

  Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định Các hành vi bị nghiêm cấm như sau:
   
  Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
   
  - Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
   
  - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
   
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
   
  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
   
  - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
   
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
   
  Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;
   
  - Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.
   
  Như vậy, có 7 trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định mới.
   
   
  Cập nhật bởi anthuylaw ngày 25/07/2020 03:58:34 SA Cập nhật bởi anthuylaw ngày 24/07/2020 08:38:57 CH chính tả

  Không có gì là không thể.

   
  3111 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #552643   25/07/2020

  Quyền tự do kinh doanh là một trong những quyền chính đáng của con người. Theo quy định, cá nhân, tổ chức có quyền thành lập quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, được lựa chọn phương thức, hình thức kinh doanh. Việc hạn chế cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp để đảm bảo lợi ích của nhà nước, bảo vệ lợi ích của các bên trong quan hệ với doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #552900   27/07/2020

  maithithuyvan97
  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 19 lần


  Việc thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam thì mỗi cá nhân tổ chức có quyền tự do kinh doanh của mình. Nhưng để bảo đảm các lợi ích hợp pháp của nhà nước thì cũng cần có những quy định cụ thể về những trường hợp không được thành lập và quản lý doanh nghiệp trong nước.  

   
  Báo quản trị |  
 • #552972   27/07/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 72 lần


  Về vấn đề Những ai không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình thì pháp luật về doanh nghiệp có quy định về các đối tượng không được thực hiện thành lập, quản lý doanh nghiệp và Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm một nhóm đối tượng mới.

   
  Báo quản trị |  
 • #552974   27/07/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 23 lần


  Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nhiều đối tượng không được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp so với Luật Doanh nghiệp 2014, gồm:
   
  - Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
   
  - Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp);
   
  - Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.
  Cập nhật bởi yuhcudd ngày 27/07/2020 10:52:52 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #553403   29/07/2020

  ledinhthien
  ledinhthien
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/05/2020
  Tổng số bài viết (191)
  Số điểm: 1000
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 5 lần


  Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
  - Các đối tượng không được góp vốn vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh bao gồm những đối tượng sau đây quy định tại Khoản 2 Điều 37, Điểm a,b Khoản 6 Điều 37  Luật phòng chống tham nhũng:
  "Khoản 2 Điều 37. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước."

  "Điểm a Khoản 6 Điều 37: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân;

  "Điểm b Khoản 6 Điều 37: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn – kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân."

   
  Báo quản trị |