Nhờ người khác mang thai hộ thì có được hưởng chế độ thai sản?

Chủ đề   RSS   
 • #582711 08/04/2022

  Nhờ người khác mang thai hộ thì có được hưởng chế độ thai sản?

  Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

  Thứ nhất, NLĐ được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  - Lao động nữ mang thai;

  - Lao động nữ sinh con;

  - Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

  - Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

  - Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

  - Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

  Thứ hai, trường hợp lao động nữ sinh con; lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì phải phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

  Như vậy, nếu NLĐ đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì khi nhờ người khác mang thai hộ thì người mẹ nhờ mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản.

  Các chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ được quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, quy định về các chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ như sau:

  Người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con thì được hưởng các chế độ sau:

  - Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ mang thai hộ sinh con trong trường hợp lao động nữ mang thai hộ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc không đủ điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Nghị định này; Trường hợp lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc không đủ điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Nghị định này thì người chồng đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau, thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

  - Được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ thêm 01 tháng; Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không nghỉ việc thì ngoài tiền lương vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

  - Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền khi con chưa đủ 06 tháng tuổi thì người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ nhờ mang thai hộ theo quy định tại Điểm b Khoản này;

  - Trường hợp người cha nhờ mang thai hộ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng quy định tại Điểm c Khoản này đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ nhờ mang thai hộ theo quy định tại Điểm b Khoản này;

  - Trường hợp sau khi sinh con, nếu con chưa đủ 06 tháng tuổi bị chết thì người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội.

  Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 4 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về mức hưởng của người mẹ nhờ mang thai hộ như sau:

  - Mức hưởng chế độ thai sản mỗi tháng của người mẹ nhờ mang thai hộ bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản;

  - Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội, thời gian này người mẹ nhờ mang thai hộ và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội;

  Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm nhận con thì thời gian hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

   
  578 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586146   27/06/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1994)
  Số điểm: 14359
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Nhờ người khác mang thai hộ thì có được hưởng chế độ thai sản?

   
  "Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
   
  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  ...
   
  c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
  ...
  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  ...
  Điều 35. Chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
   
  ...
  2. Người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi."
   
  Như vậy, người mẹ nhờ mang thai hộ để hưởng chế độ thai sản cũng phải đảm bảo điều kiện là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con và được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Tham khảo thêm Điều 4 Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc về chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ.
   
  Báo quản trị |  
 • #586799   29/06/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Nhờ người khác mang thai hộ thì có được hưởng chế độ thai sản?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ về chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ. Ngoài ra, để hưởng chế độ này thì cần chuẩn bị các hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 115/2015/NĐ-CP như sau:

  1. Bản sao bản thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 Luật Hôn nhân và gia đình 2014; văn bản xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ;

  2. Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

  3. Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập;

  4. Trong trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết thì có thêm bản sao giấy chứng tử;

  4. Trong trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con thì có thêm giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; 

  5. Trong trường hợp con chưa đủ 06 tháng tuổi bị chết thì có thêm bản sao giấy chứng tử của con.

   
  Báo quản trị |