Nhiều thay đổi từ 20/7/2020 công chức cần biết

Chủ đề   RSS   
 • #551401 08/07/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Nhiều thay đổi từ 20/7/2020 công chức cần biết

  vị trí việc làm đối với công chức

  Ảnh minh họa

  Ngày 20/7/2020, Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức có hiệu lực nhiều điểm mới nổi bật về vị trí việc làm và biên chế công chức. Dưới đây là các thay đổi mà công chức cần  biết:

  1. 03 thay đổi về “vị trí việc làm” của công chức từ 20/7/2020

  Xem: TẠI ĐÂY

  2. Về căn cứ xác định biên chế công chức

  - Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

  - Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

  - Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

  - Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  Theo quy định hiện hành (tại Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức) thì căn cứ xác định biên chế công chức như sau:

  + Đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương

  - Vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền quy định;

  - Tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp và quy mô, phạm vi, đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực;

  - Quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật chuyên ngành;

  - Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin;

  - Thực tế tình hình quản lý biên chế công chức được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

  + Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương

  - Các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này;

  - Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

  - Số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã;

  - Đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  + Đối với đơn vị sự nghiệp công lập

  - Các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này;

  - Quy định của Chính phủ về công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập.

  3. Về căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức

  - Vị trí việc làm;

  - Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm;

  - Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

  Theo quy định hiện hành tại Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức:

  - Danh mục vị trí việc làm;

  - Tiêu chuẩn và chức danh ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

  Nghị định này thay thế Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Nghị định 21/2010/NĐ-CP  về quản lý biên chế công chức và Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 21/2010/NĐ-CP.

   
  3577 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #552851   26/07/2020

  yuhcudd
  yuhcudd
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/06/2020
  Tổng số bài viết (257)
  Số điểm: 1475
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 24 lần


  Cảm ơn bài viết rất hữu ích và chính xác, kịp thời của bạn! Những thông tin trên mình nghĩ rất cần thiết cho những ai đang là cán bộ, công chức, viên chức hoặc đang có ý định thi tuyển, xét tuyển vào Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập,...

   
  Báo quản trị |  
 • #552854   26/07/2020

  TranThao0902
  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 17 lần


  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ, đặc biệt là đối với công chức. Đã có những thay đổi về vị trí việc làm, căn cứ xác định ngạch công chức, căn cứ xác định biên chế công chức cần được mọi người lưu ý và nắm rõ.

   
  Báo quản trị |  
 • #552890   27/07/2020

  maithithuyvan97
  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 19 lần


  Mình thấy việc quy định những thay đổi liên quan đến công chức thật sự cần thiết, để đảm bảo các vị trí công việc, chức danh sẽ tương ứng với khối lượng công việc tương ứng. Tránh trường hợp công việc trong cơ quan đơn vị không được phân công rõ ràng. 

   
  Báo quản trị |