Nhiều đối tượng sẽ không còn được xác định là công chức

Chủ đề   RSS   
 • #497296 19/07/2018

  happy_smile
  Top 500
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2012
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 14100
  Cảm ơn: 94
  Được cảm ơn 313 lần


  Nhiều đối tượng sẽ không còn được xác định là công chức

  Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xác định những người là công chức.
   
  Theo đó, nhiều đối tượng sẽ không còn là công chức nữa ngay khi Dự thảo này được thông qua. Cụ thể là những phần được bôi vàng dưới đây:
   

  Hiện hành

  (Nghị định 06/2010/NĐ-CP)

  Dự thảo mới

  Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

  Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ.

  Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc:

  - Các Ban và cơ quan tương đương của Trung ương Đảng, 

  - Văn phòng Chủ tịch nước, 

  - Văn phòng Quốc hội, 

  - Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao,

  - Cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội,

  - Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

  - Cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc:

  - Các Ban và cơ quan tương đương của Trung ương Đảng, 

  - Văn phòng Chủ tịch nước, 

  - Văn phòng Quốc hội, 

  - Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao

  - Cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội,

  - Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

  Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc:

  - Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

  - Tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 

  - Huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; 

  - Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc:

  - Tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 

  -  Huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy.

  Người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

   

  Lưu ý, theo Dự thảo thì Chỉ xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm 100% kinh phí hoạt động thường xuyên để phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước, bao gồm:

  - Đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thành lập.
   
  - Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Ban và cơ quan tương đương của Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội.
   
  - Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chính sách, chiến lược thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp tỉnh, cấp huyện.
   
  30913 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn happy_smile vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (23/07/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #497349   19/07/2018

  Mydung0407
  Mydung0407
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2018
  Tổng số bài viết (176)
  Số điểm: 1045
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 16 lần


  Việc tinh giảm biên chế này đang được nhà nước thi hành rất tốt. Nhằm đảm bảo được chất lượng, số lượng phù hợp với tính chất công việc. Ngoài ra, nhà nước cũng đang có chính sách khuyến khích ủng hộ những cán bộ công chức lớn tuổi về hưu trước thời hạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Mydung0407 vì bài viết hữu ích
  Khuatthithu (25/07/2018)
 • #520356   09/06/2019

  ph_ngoc
  ph_ngoc
  Top 500


  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2017
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1608
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 77 lần


  Như vậy, có phải công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bao gồm:

  - Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

  - Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Ban và cơ quan tương đương của Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, Bộ, cơ quan ngang Bộ;

  - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh ủy, thành ủy; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #535156   16/12/2019

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề tinh giảm biên chế, theo quan điểm cá nhân của mình là cần thiết. Thứ nhất, số lượng công chức, viên chức hiện nay quá lớn gây áp lực lên ngân sách nhà nước cho công tác chi trả lương. Thứ hai, số lượng công chức, viên chức nhiều nhưng hiệu quả của công tác chưa cao, cần tinh chế lại chọn lọc để giữ lại đội ngũ công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất tốt.

   
  Báo quản trị |  
 • #536352   31/12/2019

  Mình thấy hay nhất là người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không còn là công chức nữa là một quy định hoàn toàn hợp lý. Ai cũng có khả năng bị sa thải nếu làm việc không hiệu quả, đơn vị không tăng trưởng. Những người này sẽ là viên chức lãnh đạo và ký hợp đồng 5 năm 1 lần.

   
  Báo quản trị |  
 • #552191   19/07/2020

  Khi Dự thảo này được thông qua, nhiều đối tượng sẽ không còn là công chức nữa. Cụ thể, những đối tượng không còn được xác định là công chức bao gồm:

  - Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

  - Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

  - Người giữ các vị trí việc làm gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

   
  Báo quản trị |