Nhiệm vụ của kho bạc nhà nước đối với dịch vụ công trực tuyến ?

Chủ đề   RSS   
 • #530135 01/10/2019

  Nhiệm vụ của kho bạc nhà nước đối với dịch vụ công trực tuyến ?

  Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Theo đó, pháp luật cũng có các văn bản điều chỉnh đối với dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước.

  Căn cứ theo quy định tại Điều 30 Nghị định 43/2011/NĐ-CP thì:

   - Giám đốc kho bạc nhà nước có nhiệm vụ:

  + Trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin điện tử;
  + Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ban biên tập trong việc bảo đảm cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến.

  - Nhiệm vụ của kho bạc nhà nước:

  + Sử dụng kinh phí được phân bổ theo kế hoạch và các nguồn hợp pháp khác để bảo đảm hoạt động, duy trì và phát triển cổng thông tin điện tử;

  + Phê duyệt ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong cơ quan để cung cấp và xử lý thông tin, Quy chế vận hành và duy trì hoạt động cho cổng thông tin điện tử;

  + Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong việc xây dựng, duy trì hoạt động và nâng cấp cổng thông tin điện tử theo quy định.

  + Đối với cơ quan thuộc chính phủ thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình hoạt động của cổng thông tin điện tử bằng cách gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01 tháng 12 hàng năm.

   

   
  1084 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trandothucuyen96@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận