Nhân viên thủ kho vật chứng cần tốt nghiệp chuyên ngành nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608632 06/02/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (66)
  Số điểm: 360
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Nhân viên thủ kho vật chứng cần tốt nghiệp chuyên ngành nào?

  Nhân viên thủ kho vật chứng trong thi hành án dân sự cần tốt nghiệp chuyên ngành nào? Công việc cụ thể của Nhân viên thủ kho vật chứng được quy định ra sao?
   
   

  Nhân viên thủ kho vật chứng cần tốt nghiệp chuyên ngành nào?

  Nhân viên thủ kho vật chứng là vị trí thực hiện nhiệm vụ bảo quản tài liệu, tài sản, vật chứng theo đúng quy định.

  Dẫn chiếu đến Bản mô tả vị trí việc làm của Nhân viên thủ kho vật chứng thuộc Phụ lục số 9 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định vị trí này cần tốt nghiệp trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

  Như vậy, Nhân viên thủ kho vật chứng cần tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

  nhan-vien-thue

  Công việc cụ thể của Nhân viên thủ kho vật chứng được quy định ra sao?

  Theo Bản mô tả vị trí việc làm của Nhân viên thủ kho vật chứng thuộc Phụ lục số 9 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quy định vị trí này có các công việc cụ thể như sau:

  Thứ nhất, thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

  - Tổ chức quản lý, bảo quản vật chứng và đồ vật, tài liệu khác trong kho theo các quy định của pháp luật.

  - Thực hiện việc xuất kho, nhập kho đối với vật chứng, đồ vật, tài liệu khác đã thu thập được của các vụ án theo lệnh của thủ trưởng cơ quan thụ lý vụ án và chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan quản lý kho vật chứng.

  Báo cáo ngay cho cơ quan quản lý kho vật chứng khi phát hiện vật chứng, đồ vật, tài liệu khác trong kho bị mất mát, xâm phạm, chiếm đoạt, hư hỏng và chứng kiến việc cơ quan có thẩm quyền tiến hành khám nghiệm hiện trường.

  Báo cáo, đề xuất Thủ trưởng cơ quan trình cấp có thẩm quyền sửa chữa, trang bị các phương tiện cần thiết cho kho vật chứng.

  Tham mưu cho thủ trưởng cơ quan trong việc quản lý kho vật chứng và đồ vật, tài liệu khác trong kho theo các quy định của pháp luật.

  Tham mưu cho thủ trưởng cơ quan trong việc quản lý kho vật chứng và đồ vật, tài liệu khác trong kho theo các quy định của pháp luật.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  Đảm bảo nhập, xuất kho tang tài vật kịp thời, chính xác.

  Bảo quản tang tài vật không bị mất hoặc hư hỏng do nguyên nhân chủ quan.

  Lưu giữ, bảo quản vật chứng, đồ vật, tài liệu khác trong kho vật chứng phải được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn quy định.

  Vật chứng, đồ vật, tài liệu được sắp xếp đúng quy trình kỹ thuật theo quy định; thực hiện việc dán nhãn để tránh nhầm lẫn và tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát.

  Vật chứng, đồ vật, tài liệu được sắp xếp đúng quy trình kỹ thuật theo quy định; thực hiện việc dán nhãn để tránh nhầm lẫn và tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát.

  Thứ hai, thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp.

  Công việc cụ thể:

  - Tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn.

  - Tham dự các cuộc họp đơn vị, cơ quan theo quy định.

  Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc:

  Tham dự đầy đủ, tài liệu, ý kiến phát biểu có chất lượng, đúng nội dung yêu cầu.

  Thứ ba, xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

  Thứ tư, xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

  Tóm lại, Nhân viên thủ kho vật chứng cần tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

   
  75 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận