Nhận định đúng sai luật hiến pháp

Chủ đề   RSS   
 • #571189 09/05/2021

  Nhận định đúng sai luật hiến pháp

  nhận định đúng sai? giải thích?

  câu 1. việc Quốc hội họp kín là do ủy ban thường vụ quốc hội quyết định. 

  Câu 2. Trong lịch sử lập hiến của Việt Nam Hội đồng nhân dân luôn được tổ chức ở tất cả các cấp địa phương. 
   
  Câu 3. Theo quy định của hiến pháp hiện hành chính phủ có nhiệm vụ báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Quốc hội cũng như trước chủ tịch nước. 
   
  Câu 4. Theo pháp luật hiện hành đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn chủ tịch nước. 
   
  Câu 5. Nhiệm kỳ của mỗi khóa quốc hội luôn là 5 năm. 
   
  Câu 6. Theo quy định của pháp luật hiện hành người nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài. 
   
  Câu 7. Nguyên tắc tam quyền phân lập là một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
   
  Câu 8. Ở nước ta hiện nay nhân dân chỉ thực hiện quyền lực nhà nước một cách gián tiếp thông qua Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. 
   
  Câu 9. Hiến pháp năm 1980 không thừa nhận quyền sở hữu của tư nhân. 
   
  Câu 10: theo quy định của pháp luật về bầu cử hiện hành ứng cử viên của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội có quyền tổ chức vận động tranh cử . Câu 11. Theo quy định của pháp luật hiện hành trình dự án luật trước Quốc hội không chỉ là quyền của các đại biểu Quốc hội. 
   
  Câu 12. Theo quy định của pháp luật hiện hành Quốc hội có quyền hủy bỏ các văn bản vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan nào khi văn bản đó trái với hiến pháp. 
   
  Câu 13. Hiến pháp 2013 không quy định quyền xây dựng nhà ở cho công dân VN. 
   
  Câu 14. Theo quy định hiện hành thực hành quyền Công Tố là trách nhiệm và quyền hạn của viện kiểm sát Nhân dân cũng như tòa án nhân dân. 
   
  1738 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamh86302@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/05/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận