Nhà trường thu học phí 12 tháng/lần có đúng quy định không?

Chủ đề   RSS   
 • #583483 30/04/2022

  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Nhà trường thu học phí 12 tháng/lần có đúng quy định không?

  Theo Điều 12 Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về việc thu học phí của nhà trường cụ thể:
   
  - Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu người học tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, học phí được thu tối đa 9 tháng/năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp học phí được thu tối đa 10 tháng/năm.
   
  - Trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng thì học phí được thu theo số tháng học thực tế (bao gồm cả thời gian tổ chức dạy học trực tuyến hoặc bố trí thời gian học bù tại trường); không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học. Mức thu học phí đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học và chi phí phát sinh cần thiết để tổ chức dạy học nhưng không vượt quá tổng thu học phí tính theo số tháng tối đa của 01 năm học (tối đa 9 tháng/năm đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và tối đa 10 tháng/năm đối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp) và công khai từ đầu năm học trong các cơ sở giáo dục. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định cụ thể thời gian thu, mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định thời gian thu, mức học phí trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng.
   
  - Trong trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập theo học chế tín chỉ, cơ sở giáo dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ, tuy nhiên tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không được vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học.
   
  - Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp học phí vào ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước để quản lý, sử dụng. Trong trường hợp phát sinh khoản thu học phí bằng tiền mặt thì định kỳ, đơn vị phải làm thủ tục chuyển (nộp) toàn bộ học phí đã thu bằng tiền mặt còn dư tại quỹ vào tài khoản của đơn vị tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để quản lý theo quy định.
  Căn cứ quy định trên, thì nhà trường được phép thu học phí đối với học sinh trung học phổ thông là tối đa 9 tháng/năm và được thu hằng tháng hoặc thu một lần cho cả năm học. Do đó, trường hợp nhà trường thu 12 tháng/lần là không đúng quy định.
   
   
  184 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583513   30/04/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1312)
  Số điểm: 10171
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Nhà trường thu học phí 12 tháng/lần có đúng quy định không?

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Thì ra học phí có thể đóng theo từng tháng. Thời mình đi học toàn đóng theo năm hoặc đóng theo kì không à. Chắc do chính sách thu học phí của từng trường đề ra, miễn sao không được thu tiền học phí vượt mức tối đa luật định là được. 

   
  Báo quản trị |  
 • #583538   30/04/2022

  Nhà trường thu học phí 12 tháng/lần có đúng quy định không?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Theo mình thì đây là quy định phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện tối đa cho người học. Vì không phải ai cũng có điều kiện về kinh tế để đóng nguyên 1 lần, mà sẽ chia thành các kỳ các tháng để thu xếp thuận tiện hơn.

   
   
  Báo quản trị |