Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương

Chủ đề   RSS   
 • #497895 26/07/2018

  mongtho1710
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 58 lần


  Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương

  Căn cứ khoản 6 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP: “Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương”

  “6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

  Do đó, khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

  Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo Thang lương, Bảng lương của mình với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở; bao gồm các giấy tờ sau:

  1. Văn bản thông báo Thang lương, Bảng lương của doanh nghiệp;

  2. Quyết định ban hành Thang lương, Bảng lương của doanh nghiệp;

  3. Biên bản lấy ý kiến của tổ chức đại diện người lao động về Thang lương, Bảng lương;

  4. Thang lương, Bảng lương của doanh nghiệp;

  5. Bảng quy định chức danh tương ứng với chức danh trong Thang lương, Bảng lương.

   

   
  2315 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận