Nguồn tiền để cải cách tiền lương năm 2024 ở địa phương lấy từ đâu?

Chủ đề   RSS   
 • #608317 19/01/2024

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2195)
  Số điểm: 76413
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1620 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Nguồn tiền để cải cách tiền lương năm 2024 ở địa phương lấy từ đâu?

  Khi cải cách tiền lương thu nhập của cán bộ, công chức sẽ thay đổi như thế nào? Nguồn cải cách tiền lương được lấy từ đâu? Bài viết sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Cải cách tiền lương là gì?

  Cải cách tiền lương là một quá trình thay đổi cơ bản và toàn diện về chính sách tiền lương đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động.

  Mục tiêu của cải cách tiền lương là xây dựng một hệ thống tiền lương công bằng, hợp lý, khuyến khích sự nỗ lực và sáng tạo của người lao động, phù hợp với năng lực, trình độ và hiệu quả công việc.

  Cải cách tiền lương cũng nhằm tạo ra sự đồng bộ, hài hòa và tương quan giữa khu vực công và khu vực tư.

  Cụ thể tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có nêu rõ:

  - Chính sách tiền lương là một chính sách đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. Tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương; trả lương đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

  - Cải cách chính sách tiền lương phải bảo đảm tính tổng thể, hệ thống, đồng bộ, kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, bất cập của chính sách tiền lương hiện hành; tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; có lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nguồn lực của đất nước.

  Áp dụng hệ thống bảng lương mới khi cải cách tiền lương

  Khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì dự kiến sẽ có 5 bảng lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

  - 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

  - 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

  - 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

  Lưu ý: Bảng lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

  Xem thêm tại: Thu nhập của cán bộ, công chức khi cải cách tiền lương từ năm 2024

  Bảng lương, phụ cấp của công an, quân đội thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?\

  Thu nhập của giáo viên Mầm non, Tiểu học sẽ thay đổi thế nào sau cải cách tiền lương?

  Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 của các địa phương

  Căn cứ tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 76/2023/TT-BTC quy định nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 của các địa phương bao gồm:

  - 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2023 thực hiện so với dự toán (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới…) được Thủ tướng Chính phủ giao;

  - 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý, phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới…) dự toán năm 2024 so với dự toán năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao;

  - 50% kinh phí ngân sách địa phương dành ra từ việc tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập;

  - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 còn dư chuyển sang;

  - 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2024 đã được cấp có thẩm quyền giao;

  - Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2024. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

  - Các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các cơ quan được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Đơn vị được quyết định tỷ lệ nguồn thu phải trích lập để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tự bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương.

  Ngân sách trung ương hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương sau khi đã cân đối nguồn mà chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ quy định.

   
  518 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận