Người thuê nhà có được tiếp tục thuê khi chủ nhà nhà chết nhưng không có người thừa kế hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #593033 30/10/2022

  Người thuê nhà có được tiếp tục thuê khi chủ nhà nhà chết nhưng không có người thừa kế hay không?

  Theo quy định tại Điều 133 Luật Nhà ở 2014 thì quyền tiếp tục thuê nhà ở của bên thuê nhà ở được quy định cụ thể như sau:
   
  1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
   
  2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
   
  3. Khi bên thuê nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì người đang cùng sinh sống với bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường hợp thuê nhà ở công vụ hoặc các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
   
  Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
   
  159 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tathao123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593103   30/10/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Người thuê nhà có được tiếp tục thuê khi chủ nhà nhà chết nhưng không có người thừa kế hay không?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Nhờ bài viết của bạn mà mình đã biết được thêm là trường hợp chủ nhà đột ngột mất đi mà không có người thừa kế thì người thuê vẫn được tiếp tục thuê nhưng là dưới sự quản lý của Nhà nước cho đến hết khi hợp đồng. Bài viết của bạn rất hữu ích, mong trong tương lai sẽ nhận được nhiều bài viết từ bạn hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #593158   30/10/2022

  Người thuê nhà có được tiếp tục thuê khi chủ nhà nhà chết nhưng không có người thừa kế hay không?

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà bạn đã cung cấp. Trường hợp tương tự như thế này mình đã gặp phải khi mà chủ trọ (chủ sở hữu nhà) mất trong quá trình tụi mình đang còn thời hạn hợp đồng thuê nhà, con của cụ ấy vẫn tiếp tục cho tụi mình thuê đến hết thời hạn.  

   
  Báo quản trị |  
 • #595073   30/11/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Người thuê nhà có được tiếp tục thuê khi chủ nhà nhà chết nhưng không có người thừa kế hay không?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Vẫn có trường hợp chủ nhà qua đời đột ngột và không có người thừa kế nên dẫn tới người thuê nhà khá hoang mang trong việc mình có được tiếp tục thuê hay không. Theo quy định mà tác giả đã nêu trên thì người thuê nhà vẫn được tiếp tục thuê nhà (nếu hợp đồng thuê nhà còn hạn) khi chủ nhà chết và không có người thừa kế, nhà ở đấy sẽ thuộc về Nhà nước và người thuê nhà sẽ chịu sự quản lý của nhà nước.

   
  Báo quản trị |