Người nhà ủy quyền đi trích lục giấy khai sinh được không?

Chủ đề   RSS   
 • #533988 30/11/2019

  Người nhà ủy quyền đi trích lục giấy khai sinh được không?

  Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 15/2015/TT-BTP về Ủy quyền đăng ký hộ tịch, như sau:

  “Điều 2: Ủy quyền đăng ký hộ tịch

  1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật hộ tịch được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.

  2. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; phạm vi uỷ quyền có thể gồm toàn bộ công việc theo trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả đăng ký hộ tịch.

  Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người uỷ quyền.

  3. Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con, một bên có yêu cầu có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại.”

   

  => Theo đó, trường hợp mình xin trích lục khai sinh thay cho người nhà được và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và chỉ cần người ủy quyền ký, không cần công chứng, chứng thực. Chỉ cần mang theo văn bản ủy quyền (có thể gọi là Giấy ủy quyền) và giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

   

   
  9156 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongdung003 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận