Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên phải đi cai nghiện?

Chủ đề   RSS   
 • #561292 28/10/2020

  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên phải đi cai nghiện?

  Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:
   
  - Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.
   
  - Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.
   
  - Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.
   
  Tuy nhiên, pháp luật đồng thời quy định không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp sau đây:
   
  - Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;
   
  - Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;
   
  - Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.
   
  Trường hợp người đủ 18 tuổi nghiện ma tuy không có nơi cư trú ổn định hoặc có nơi cư trú nhưng vẫn còn nghiện thì sẽ được áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện.
   
  Ngoài ra, hiện nay thời gian áp dụng từ 12 tháng đến 24 tháng khi áp dụng biện pháp áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện.
   
   
  2113 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561341   28/10/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Về vấn đề người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên phải đi cai nghiện nêu trên, theo quan điểm cá nhân của mình thì việc yêu cầu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là cần thiết đảm bảo an ninh xã hội cũng như những người nghiện có thể sớm hòa nhập cộng đồng phát triển bản thân lành mạnh.

   
  Báo quản trị |  
 • #561348   28/10/2020

  LEGAL-A25
  LEGAL-A25
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 100 lần


  Cảm ơn bài chia sẻ của bạn

  Trước đây theo quy định của pháp luật hình sự thì người sử dụng ma túy là tội phạm, tuy nhiên đên Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009 thi người nghiện ma túy không còn là tội phạm nữa, mà cần được cải tạo và cho đi cai nghiện như quy định mà bạn đã chia sẻ.

   
  Báo quản trị |