Người lao động nước ngoài có phải ký hợp đồng thử việc?

Chủ đề   RSS   
 • #518552 20/05/2019

  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Người lao động nước ngoài có phải ký hợp đồng thử việc?

  Khác với người lao động Việt Nam, trước khi ký hợp đồng lao động thông thường sẽ trải qua thời gian thử việc theo hợp đồng thử việc. Tuy nhiên lao động nước ngoài không có hợp đồng thử việc này, mà sẽ giao kết luôn hợp đồng lao động.
   
  Theo khoản 3 Điều 12 Nghị định 11/2016/NĐ-CP; đối với người lao động nước ngoài, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.
   
  Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012; Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
   
  - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
   
  - Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
   
  - Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng."
   
  Như vậy, theo quy định trên khi ký kết hợp đồng lao động với người nước ngoài thì phải ký kết hợp đồng lao động.

   

   
  3836 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận