Người lao động làm việc tại nhiều nơi thì trợ cấp thôi việc do bên nào chi trả?

Chủ đề   RSS   
 • #537756 29/01/2020

  jellannm
  Top 75
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (782)
  Số điểm: 5015
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 108 lần


  Người lao động làm việc tại nhiều nơi thì trợ cấp thôi việc do bên nào chi trả?

   Điều 48 Bộ luật Lao động 2012quy định về Trợ cấp thôi việc như sau:

  "1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

  2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

  3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc."
   

  Theo đó thời gian để tính trợ cấp thôi việc là thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, người lao động làm việc tại đơn vị nào sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc tại đơn vị đó. Việc luân chuyển công việc này cần xác định rõ hai đơn vị này có mối liên kết hay không, nếu có thì đơn vị người này đang làm việc (hoặc đơn vị chủ quản) sẽ chi trả cho cả khoảng thời gian đó, nếu hai đơn vị này không có mối liên kết với nhau, hoàn toàn độc lập với nhau thì khoản trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian làm việc sẽ do chính đơn vị mình làm việc trong thời gian đó chi trả.

   

   

   
  730 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận