Người lao động có thể tự chốt BHXH khi công ty cũ phá sản

Chủ đề   RSS   
 • #562631 13/11/2020

  Người lao động có thể tự chốt BHXH khi công ty cũ phá sản

  Căn cứ Khoản 72 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 sửa đổi Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.
   
  Như vây, người lao động sẽ được chốt sổ bảo hiểm đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng cho NLĐ để tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty mới. Còn thời gian doanh nghiệp nợ đóng BHXH thì được bổ sung sau khi công ty hoàn thành thủ tục phá sản doanh nghiệp.
   
  Nếu mà khi phá sản công ty vẫn không bổ sung được khoản tiền tham gia bảo hiểm xã hội cho thời gian còn nợ thì thời gian này coi như người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội và việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội diễn ra bình thường. 
   
  Theo đó thì trường hợp công ty phá sản, người lao động có thể tự chốt sổ BHXH. 
   
  823 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hault16502@st.uel.edu.vn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận