Người lao động chuyển đổi chứng minh nhân dân thành căn cước công dân thì phải làm gì với cơ quan thuế?

Chủ đề   RSS   
 • #515977 29/03/2019

  Người lao động chuyển đổi chứng minh nhân dân thành căn cước công dân thì phải làm gì với cơ quan thuế?

  Khi NLĐ đã đăng ký thuế với cơ quan thuế mà chuyển đổi CMND sang CCCD thì đồng nghĩa với việc một trong những thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp trước đó đã có sự thay đổi. Theo đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi, NLĐ tiến hành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế thông qua tổ chức chi trả thu nhập hoặc tự mình thực hiện.
   
  Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:
   
  a) NLĐ thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ gồm:
   
  + Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC;
   
  + Bản sao không yêu cầu chứng thực thẻ CCCD hoặc giấy CMND còn hiệu lực.
   
  b) NLĐ thay đổi thông tin qua tổ chức chi trả thu nhập:
   
  Tổ chức chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.
   
   
  1174 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận