Người lao động chuyển cơ quan, quyết toán thuế TNCN thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #545440 05/05/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Người lao động chuyển cơ quan, quyết toán thuế TNCN thế nào?

  (Chinhphu.vn) – Bà Lê Thị Ngọc Liên (Hà Nội) hỏi, trường hợp người lao động làm việc tại Công ty bà, đến tháng 10/2019 điều chuyển về Tổng công ty thì khi kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bà có cần kê người đó vào Phụ lục 05.1-BK-QTT-TNCN hay không, các chỉ tiêu 32, 35 bà sẽ kê khai như thế nào?

  Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

  Căn cứ Tiết b.2 Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định hồ sơ khai quyết toán thuế:

  “b.2) Hồ sơ khai quyết toán thuế

  b.2.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

  - Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

  - Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

  - Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này”.

  Căn cứ Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH12Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

  - Căn cứ Khoản 1 Điều 21 sửa đổi, bổ sung Tiết a.3 Điểm a Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định khai thuế, nộp thuế TNCN:

  “Điều 21.

  …1. Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 quy định khai thuế, nộp thuế TNCN

  “a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN”.

  - Tại Khoản 7 Điều 24 sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu, tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh và mẫu biểu, tờ khai thuế TNCN:

  “Điều 24. Sửa đổi, bổ sung các mẫu biểu, tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh và mẫu biểu, tờ khai thuế TNCN

  ..7. Sửa đổi các mẫu biểu số 05/KK-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN, 02/KK-TNCN, 11/KK-TNCN, 11-1/TB-TNCN, 04-2/KK-TNCN, 07/KK-TNCN, 09/KK-TNCN, 09-3/KK-TNCN, 16/ĐK-TNCN, 04-2/TNCN, 23/CK-TNCN, 03/KK-TNCN, 17/TNCN, 18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính bằng các mẫu biểu mới tương ứng số 05/QTT-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN… ban hành kèm theo Thông tư này”.

  Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người lao động làm việc tại Công ty của bà Lê Thị Ngọc Liên đến tháng 10/2019 điều chuyển về Công ty khác, nếu Công ty đã khấu trừ thuế TNCN của người lao động theo biểu thuế lũy tiến từng phần thì khi quyết toán thuế TNCN của năm 2019, Công ty khai vào bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính).

  Khi tổng hợp trên Tờ khai 05/QTT-TNCN, Công ty kê khai như sau:

  - Tại chỉ tiêu [32]: Kê khai tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế.

  - Tại chỉ tiêu [35]: Kê khai số thuế TNCN đã khấu trừ

  Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị bà Liên liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp.

  Theo Chinhphu.vn

   

   
  1635 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận